Mam mały skrypt w selenie do automatyzacji jednej strony internetowej. Stworzyłem również funkcję symulującą ruch myszy, aby generować wiele ruchów myszy, co imituje ludzkie zachowanie, zamiast przeskakiwać z jednego selektora do drugiego. Uruchamiam to w nowym wątku, ale po pierwszej itteracji rzuca selenium.common.exceptions.MoveTargetOutOfBoundsException: Message: move target out of bounds.

Wdzięczni za pomoc :)

Klasa facebook ():

def __init__(self, login, password, counter=0):
  self.login = login
  self.password = password
  self.browser = webdriver.Chrome("D:\selenium\chromedriver.exe")
  self.browser.get("https://www.facebook.com/")
  self.browser.set_window_size(1400,600)
  self.action = ActionChains(self.browser)

  self.thread()

def move_mouse(self):
  actions = ActionChains(self.browser)
  while True:
    delay = random.uniform(0.1,0.3)
    x = random.randint(400,900)
    y = random.randint(100,400)
    actions.move_by_offset(x,y).perform()
    print("x:"+str(x)+" y:"+str(y))
    time.sleep(2)

def thread(self):
  newThread = threading.Thread(target=self.move_mouse, daemon=True)
  newThread.start()
0
m3fju96 15 grudzień 2019, 19:26

1 odpowiedź

Uruchamiając ten kod, ostatecznie przejdziesz do pozycji max x, y i spróbujesz wyjść poza granice okna. Zrobiłem kilka badań i odkryłem, że możesz przejść do określonej pozycji za pomocą move_to_element_with_offset, gdy element jest tagiem body.

Oto mój dowód słuszności:

def move_mouse_to_random_position(driver):
  max_x, max_y = driver.execute_script("return [window.innerWidth, window.innerHeight];")
  body = driver.find_element_by_tag_name("body")
  actions = ActionChains(driver)
  x = random.randint(0, max_x)
  y = random.randint(0, max_y)
  actions.move_to_element_with_offset(body, x, y)
  actions.perform()
0
RafalS 17 grudzień 2019, 20:14
To są przesunięcia, nie? Przesunięcie „0,0” w ogóle nie poruszy myszką. Dokumenty: „Przesuwa mysz do określonego przesunięcia ostatnich znanych współrzędnych myszy”. Ujemny X jest pozostawiony, ujemny Y jest na górze.
 – 
pcalkins
17 grudzień 2019, 02:52
Tak, masz rację. Poszedłem na skróty, zły. Zobacz edytowany post.
 – 
RafalS
17 grudzień 2019, 20:03