Chcę tylko dodać pole tekstowe lub pod datą, w zależności od liczby uczniów, ile pól tekstowych do dodania, umieszczę i przykład poniżej za pomocą zdjęć

 <table id="myTable">
  <tr id="tr">
  <th>Students Name</th>
  <th>Average</th>
 </tr>
   {% for student in teacherStudents %}
 <tr id="tr2">
  <td id="td">{{ student.Students_Enrollment_Records.Student_Users }}</td>
 </tr>
   {% endfor %}
</table>
<button type="button" value="" class="save" onclick="doTheInsert()" title="Insert New Cell" id="save">&plus;&nbsp;Insert New Cell</button>

<button type="button" value="" class="save" onclick="undoTheInsert()" title="Undo Recent Action" id="unsave">&times;&nbsp;Undo Recent Action</button>
<script>
function doTheInsert() {
 var e = document.getElementById("save");
  for (i = 0; i <= 1-1; i++) {
  var newRow=document.getElementById('tr').insertCell(1);
  newRow.innerHTML = "<th style='background-color: #ccc;color: #000000;text-align:center;font-size: 16.5px'> <input type='date' name=''style='border: none; font-size:12px; padding: 0; '></th>";
  var newrow2=document.getElementById('tr2').insertRow(1);
  newrow2.innerHTML = "<td><input type='text'></td>"
 }
}
</script>
<script>
function undoTheInsert() {
 var e = document.getElementById("unsave");

 for (i = 0; i <= 1-1; i++) {
  var newRow=document.getElementById('tr').deleteCell(1);
  function doTheInsert() {
   var e = document.getElementById("save");
    for (i = 0; i <= 1-1; i++) {
    var newRow=document.getElementById('tr').insertCell(1);
    newRow.innerHTML = "<th style='background-color: #ccc;color: #000000;text-align:center;font-size: 16.5px'> <input type='date' name=''style='border: none; font-size:12px; padding: 0; '></th>";
    var newrow2=document.getElementById('tr2').insertRow(1);
    newrow2.innerHTML = "<td><input type='text'></td>"
   }
  }

  function undoTheInsert() {
   var e = document.getElementById("unsave");

   for (i = 0; i <= 1-1; i++) {
    var newRow=document.getElementById('tr').deleteCell(1);
    var newrow2=document.getElementById('tr2').deleteCell(1);


  }

  }

if the te

Jeśli nauczyciel kliknie przycisk wstaw komórkę, doda datę, a liczba pól tekstowych zależy od liczby uczniów

W moim przypadku tylko wyświetlanie daty

enter image description here

Pomóżcie mi, prawie tydzień próbowałem rozwiązać ten problem, ale nie udało mi się.

0
Mary Rose Villaganas Orcullo 20 grudzień 2019, 05:28

1 odpowiedź

Czy próbowałeś debugować swój skrypt za pomocą konsoli? O ile widzę, twój skrypt próbuje zagnieździć tr w wierszu „tr2”, co nie jest możliwe (tak mi się wydaje). Zmiana linii na

var newrow2=document.getElementById('tr2').insertCell(1);

Wyświetli Twój TextBox. Ponadto widzę kilka innych problemów w twoim projekcie. Kiedy przeglądasz swojego nauczyciela, uczniowie tworzą wiele wierszy i komórek o tym samym identyfikatorze. Twoja pętla for w skrypcie zostanie wywołana tylko raz (od i = 0 do i = 0). O ile widzę, twoja var 'e' jest nieużywana.

0
Chris 20 grudzień 2019, 13:36