Obecnie pracuję nad szkolnym projektem, czyli grą w Python Arcade. To moje pierwsze doświadczenie w programowaniu, więc wciąż jestem początkującym. Niestety projekt ma się pojawić za kilka dni, dlatego bardzo bym wdzięczny za pomoc!

Podstawowa struktura gry (jest to skok i bieg) już działa i muszę tylko dodać więcej platform i wrogów, ale podczas próby uruchomienia funkcji restartu napotkałem problem. Po wygranej lub skończonej grze ma zostać zrestartowana. Zresetowanie gracza i wroga działa, ale gra utknęła w tym momencie i nie jest możliwe przesunięcie gracza, ani też wrogowie się nie poruszają. Przypuszczam, że po ponownym uruchomieniu gra z jakiegoś powodu nie wywołuje funkcji aktualizacji, ale to tylko moje założenie i szczerze mówiąc, nie wiem, w czym jest problem.

import arcade

WIN_WIDTH = 700
WIN_HEIGHT = 400
WIN_TITLE = "Jump and Run"
PLAYER_SPEED = 8
JUMP_SPEED = 17
GRAVITY = 0.8
ENEMY_SPEED = 2
SPRITE_SCALING_PLAYER = 0.25
SPRITE_SCALING_ENEMY = 0.7
SPRITE_SCALING_PLATFORM_LONG = 0.5
SPRITE_SCALING_PLATFORM_MIDDLE = 0.25
SPRITE_SCALING_PLATFORM_SMALL = 0.25
LEFT_MARGIN = 75
RIGHT_MARGIN = 350

INSTRUCTIONS_PAGE_0 = 0
INSTRUCTIONS_PAGE_1 = 1
GAME_RUNNING = 2
GAME_OVER = 3

class Game(arcade.Window):

  def __init__(self):
    super().__init__(WIN_WIDTH, WIN_HEIGHT, WIN_TITLE) 
    self.set_mouse_visible(False) 

    self.platform_list = None 
    self.enemy_list = None 
    self.player_list = None 

    self.player_sprite = None

    self.physics_engine = None


    self.view_bottom = None
    self.view_left = None

    self.background = None
    self.game_over = False
    self.game_won = False

    self.end_of_map_right = 5000
    self.end_of_map_left = 0

    self.current_state = INSTRUCTIONS_PAGE_0

    self.instructions = []
    texture = arcade.load_texture("images/title_screen.png")
    self.instructions.append(texture)

    texture = arcade.load_texture("images/title_screen.png")
    self.instructions.append(texture)

  def setup(self):

    self.platform_list = arcade.SpriteList()
    self.enemy_list = arcade.SpriteList()
    self.player_list = arcade.SpriteList()

    for x in range(0, 1):
      platform = arcade.Sprite("images/platform_long.png", SPRITE_SCALING_PLATFORM_LONG)
      platform.bottom = 0
      platform.left = x
      self.platform_list.append(platform)

    self.player_sprite = arcade.Sprite("images/player1.png", SPRITE_SCALING_PLAYER)
    self.player_list.append(self.player_sprite)
    self.player_sprite.center_x = 100
    self.player_sprite.center_y = 40
    self.physics_engine = arcade.PhysicsEnginePlatformer(self.player_sprite,
                               self.platform_list,
                               gravity_constant=GRAVITY)

    self.enemy_sprite = arcade.Sprite("images/enemy.png", SPRITE_SCALING_ENEMY)
    self.enemy_sprite.center_x = 200
    self.enemy_sprite.center_y = 75
    self.enemy_sprite.change_x = ENEMY_SPEED
    self.enemy_list.append(self.enemy_sprite)
    self.enemy_sprite.boundary_right = 200
    self.enemy_sprite.boundary_left = 50

    self.background = arcade.load_texture("images/background.png")

    self.view_left = 0
    self.view_bottom = 0


  def draw_instructions_page(self, page_number):
    page_texture = self.instructions[page_number]
    arcade.draw_texture_rectangle(WIN_WIDTH // 2, WIN_HEIGHT // 2,
                   page_texture.width,
                   page_texture.height, page_texture, 0)


  def draw_game_over(self):
    output = "Game Over"
    arcade.draw_text(output, 240, 400, arcade.color.WHITE, 54)

    output = "Click to restart"
    arcade.draw_text(output, 310, 300, arcade.color.WHITE, 24)

  def draw_game(self):
    arcade.draw_texture_rectangle(WIN_WIDTH // 2 + self.view_left, WIN_HEIGHT // 2, WIN_WIDTH, WIN_HEIGHT, self.background) #Hintergrund einzeichnen
    self.player_list.draw()
    self.platform_list.draw()
    self.enemy_list.draw() 

  def on_draw(self):
    arcade.start_render()

    if self.current_state == INSTRUCTIONS_PAGE_0:
      self.draw_instructions_page(0)

    elif self.current_state == INSTRUCTIONS_PAGE_1:
      self.draw_instructions_page(1)

    elif self.current_state == GAME_RUNNING:
      self.draw_game()


    elif self.current_state == GAME_OVER:
      self.draw_game()

  def on_mouse_press(self, x, y, button, modifiers):
    if self.current_state == INSTRUCTIONS_PAGE_0:
      self.current_state = INSTRUCTIONS_PAGE_1
    elif self.current_state == INSTRUCTIONS_PAGE_1:
      self.setup()
      self.current_state = GAME_RUNNING
    elif self.current_state == GAME_OVER:
      self.setup()
      self.current_state = GAME_RUNNING

  def on_key_press(self, key, modifiers):

    if key == arcade.key.SPACE: 
      if self.physics_engine.can_jump(): 
        self.player_sprite.change_y = JUMP_SPEED 
    elif key == arcade.key.A: 
      self.player_sprite.change_x = -PLAYER_SPEED 
    elif key == arcade.key.D: 
      self.player_sprite.change_x = PLAYER_SPEED


  def on_key_release(self, key, modifiers):

    if key == arcade.key.A or key == arcade.key.D: 
      self.player_sprite.change_x = 0 


  def update(self, delta_time):

    if self.current_state == GAME_RUNNING:

      if self.player_sprite.center_y <= -100 or len(arcade.check_for_collision_with_list(self.player_sprite, self.enemy_list)) > 0: 
        self.game_over = True

      self.enemy_list.update() 
      self.physics_engine.update() 
      if self.player_sprite.right >= self.end_of_map_right:
        self.game_won = True

      for self.enemy_sprite in self.enemy_list:
        if len(arcade.check_for_collision_with_list(self.enemy_sprite, self.player_list)) > 0:
          self.enemy_sprite.change_x *=-1
        elif self.enemy_sprite.boundary_right is not None and self.enemy_sprite.right > self.enemy_sprite.boundary_right:
          self.enemy_sprite.change_x = -ENEMY_SPEED
        elif self.enemy_sprite.boundary_left is not None and self.enemy_sprite.left < self.enemy_sprite.boundary_left:
          self.enemy_sprite.change_x = ENEMY_SPEED

      scrolling = False

      left_boundary = self.view_left + LEFT_MARGIN
      if self.player_sprite.left < left_boundary:
        self.view_left -= left_boundary - self.player_sprite.left
        scrolling = True 

      right_boundary = self.view_left + WIN_WIDTH - RIGHT_MARGIN 
      if self.player_sprite.right > right_boundary: 
        self.view_left += self.player_sprite.right - right_boundary 
        scrolling = True

      if scrolling: 
        self.view_left = int(self.view_left)
        arcade.set_viewport(self.view_left, WIN_WIDTH + self.view_left, self.view_bottom, WIN_HEIGHT + self.view_bottom)

      if self.game_over or self.game_won:
        self.current_state = GAME_OVER
        self.set_mouse_visible(True)


def main():
  window = Game()
  arcade.run()

if __name__ == '__main__':
  main()
0
gollumeye 14 grudzień 2019, 23:35
Gdzie w kodzie ponownie uruchamiasz grę?
 – 
Chris Doyle
14 grudzień 2019, 23:39
W funkcji on_mouse_press... jeśli nastąpi koniec gry, obecny stan powinien zmienić się na game_running, co powinno spowodować ponowne uruchomienie gry
 – 
gollumeye
15 grudzień 2019, 00:29

1 odpowiedź

Masz funkcję setup, powinieneś także mieć funkcję tear down , która ponownie uruchamia grę w określonych warunkach w kodzie

0
maestro.inc 15 grudzień 2019, 00:38