list = ['Jan', '34', 'Mar', '65']

with open("list.csv", "w", newline='') as file:
     writer = csv.writer(file, delimiter=',')
     writer.writerows(list)

W pliku CSV otrzymuję:

J,a,n
3,4
M,a,r
6,5

To, co staram się osiągnąć, to:

Jan,34
Mar,65

Czy możesz mi pomóc wysłać mnie we właściwym kierunku?

2
jherfel 20 grudzień 2019, 06:14

1 odpowiedź

Lista wymaga do działania następującej składni:

list = [['Jan', '34'], ['Mar', '65']]
2
cetres 20 grudzień 2019, 06:20
Więc nie mogę zapisywać do pliku CSV w taki sposób, w jaki jest lista i uzyskać pożądany wynik?
 – 
jherfel
20 grudzień 2019, 06:43
Nie, ponieważ nie może wywnioskować o liczbie kolumn. Wymaga wyraźnej składni
 – 
cetres
20 grudzień 2019, 07:05