Czy można uzyskać dostęp do punktów końcowych interfejsu API programu Outlook w celu odczytania skrzynki odbiorczej skrzynki pocztowej grupy?

{"error":{"code":"OAuthMissingForThisApiVersion","message":"Authentication for this API version requires OAuth."}}

Jak mogę przekazać token OAuth dla tego żądania?

2
Obiliraj 20 grudzień 2019, 08:13

1 odpowiedź

Zgodnie z oficjalnym dokumentem musisz zdobyć token i ustawić nagłówek Authorization w swoich żądaniach:

GET https://graph.microsoft.com/v1.0/me/mailfolders/inbox/messages?$select=subject,from,receivedDateTime&$top=25&$orderby=receivedDateTime%20DESC

Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJ0eXAi...b66LoPVA
X-AnchorMailbox: jason@contoso.onmicrosoft.com

https://docs.microsoft.com/en-us/outlook/rest/get-started

2
Thiago Custodio 7 styczeń 2020, 19:00