Dodałem kilka opakowań TextInputLayout do moich pól EditText. Mam wyjątek

ClassCastException: android.widget.FrameLayout$LayoutParams cannot be cast to androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout$LayoutParams

Co może to spowodować?

-1
Andy Weinstein 18 grudzień 2019, 12:24

2 odpowiedzi

Innym elementem mojego układu ograniczeń było odwoływanie się wcześniej do id mojego EditText jako odniesienia do pozycjonowania. Musiałem to zmienić, aby odwołać się do identyfikatora TextInputLayout zawierającego teraz EditText. Android Studio zaznacza odniesienie na czerwono w tekście pliku zasobów, ale musiałem przewinąć w dół, aby je zobaczyć i nic nie mówi, kiedy buduję projekt (lub nic nie widziałem).

0
Andy Weinstein 18 grudzień 2019, 12:24

Zasadniczo powinieneś wybrać LayoutParams w zależności od rodzica. W twoim przypadku mogłeś użyć FrameLayout.LayoutParams zamiast ConstraintLayout.LayoutParams.

0
Niraj 18 grudzień 2019, 12:39