Mam tablicę, która wyglądała tak

Array
(
  [child-safety-lock] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 652
          [name] => CHILD LOCK (YES/NO)
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 336
          [name] => CHILD LOCK (YES/NO)
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 19
          [name] => Child Lock
        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 398
          [name] => CHILD LOCK (YES/NO)
        )

      [4] => Array
        (
          [id] => 155
          [name] => CHILD SAFETY LOCK
        )

      [5] => Array
        (
          [id] => 329
          [name] => CHILD LOCK
        )

      [6] => Array
        (
          [id] => 96
          [name] => CHILD LOCK
        )

      [7] => Array
        (
          [id] => 184
          [name] => CHILD SAFETY LOCK
        )

      [8] => Array
        (
          [id] => 875
          [name] => CHILD SAFETY LOCK (YES/NO)
        )

      [9] => Array
        (
          [id] => 450
          [name] => CHILD LOCK (YES/NO)
        )

      [10] => Array
        (
          [id] => 149
          [name] => CHILD SAFE LOCK
        )

      [11] => Array
        (
          [id] => 374
          [name] => CHILD LOCK (YES/NO)
        )

      [12] => Array
        (
          [id] => 491
          [name] => CHILD LOCK (YES/NO)
        )

      [13] => Array
        (
          [id] => 622
          [name] => CHILD LOCK (YES/NO)
        )

      [14] => Array
        (
          [id] => 1309
          [name] => CHILD LOCK (YES/NO)
        )

      [15] => Array
        (
          [id] => 1336
          [name] => CHILD LOCK (YES/NO)
        )

      [16] => Array
        (
          [id] => 1466
          [name] => CHILD LOCK (YES/NO)
        )

      [17] => Array
        (
          [id] => 1577
          [name] => CHILD SAFETY LOCK (YES/NO)
        )

      [18] => Array
        (
          [id] => 1715
          [name] => CHILD SAFETY LOCK (YES/NO)
        )

      [19] => Array
        (
          [id] => 1908
          [name] => CHILD LOCK (YES/NO)
        )

    )

  [controls] => Array
    (
      [id] => 84
      [name] => CONTROLS (E.G. TOUCH, DIAL ) 
    )

  [turntable-mm] => Array
    (
      [id] => 77
      [name] => TURNTABLE SIZE (MM)
    )

  [display-type] => Array
    (
      [id] => 78
      [name] => DISPLAY (E.G. LED, LCD, TFT ETC) 
    )

  [smart-inverter-technology] => Array
    (
      [id] => 83
      [name] => SMART INVERTER TECHNOLOGY
    )

  [power-w] => Array
    (
      [id] => 80
      [name] => POWER LEVEL (W)
    )

  [capacity-l] => Array
    (
      [id] => 79
      [name] => CAPACITY (L)
    )

  [steam] => Array
    (
      [id] => 86
      [name] => STEAM FUNCTION
    )

  [grill-function] => Array
    (
      [id] => 89
      [name] => GRILL FUNCTION
    )

  [sensor-cook] => Array
    (
      [id] => 91
      [name] => SENSOR COOK
    )

  [quick-start] => Array
    (
      [id] => 92
      [name] => QUICK START
    )

  [defrost-function] => Array
    (
      [id] => 93
      [name] => DEFROST
    )

  [keep-warm-function] => Array
    (
      [id] => 97
      [name] => KEEP WARM
    )

  [time-remaining-display] => Array
    (
      [id] => 98
      [name] => TIME REMAINING DISPLAY
    )

  [reheat-function] => Array
    (
      [id] => 95
      [name] => REHEAT
    )

  [optional-trim-kit] => Array
    (
      [id] => 99
      [name] => TRIM KIT
    )

)

Jak mogę zwrócić klucz „zabezpieczenie przed dziećmi”, na przykład wpisując 652 lub 336? Innym przykładem jest zwracanie klucza tablicy „controls”, jeśli wpiszę identyfikator „84”? Próbowałem użyć w tym celu array_filter (), ale nie mogę tego zrobić, czy ktoś może wskazać mi właściwy kierunek?

Mają również tę funkcję, ale to nie działa

function in_array_r($needle, $haystack, $strict = false) {
  foreach ($haystack as $item) {
    if (($strict ? $item === $needle : $item == $needle) || (is_array($item) && in_array_r($needle, $item, $strict)!==FALSE)) {
      return key($haystack);
    }
  }

  return false;
}
0
Elland 20 grudzień 2019, 08:28

3 odpowiedzi

Powinno działać -

// Reconstruct array to simplify
$temp = [];
foreach ($arr as $key => $val) {
  $temp[$key] = $val[0];
}
// extract key & required values to a temporary array
$temp = array_combine(array_keys($temp), array_column($temp, 'id'));
// look for the values and extract the key
$key = array_search(84, $temp);

Bibliografia -

https://www.php.net/manual/en/function.array-search.php https://www.php.net/manual/en/function.array-combine.php. https://www.php.net/manual/en/function.array-column.php

0
Sougata Bose 20 grudzień 2019, 09:44
Dodał jeszcze jakieś pytanie.
 – 
Elland
20 grudzień 2019, 10:02
Cześć, działa tylko wtedy, gdy istnieje wiele tablic podrzędnych
 – 
Elland
2 styczeń 2020, 05:55

Utwórz oddzielne tablice i uzyskaj do nich dostęp poprzez indeks:

$data = [
  'child-safety-lock' => [
    ['id' => 652, 'name' => 'CHILD LOCK (YES/NO)'],
    ['id' => 336, 'name' => 'CHILD LOCK (YES/NO)'],
    ['id' => 19, 'name' => 'Child Lock'],
  ],
  'controls' => [
    'id' => 84, 'name' => 'CONTROLS (E.G. TOUCH, DIAL )'
  ]
];

$childSafetyLock = array_column($data['child-safety-lock'], 'name', 'id');
$controls = array_column([$data['controls']], 'name', 'id');

var_dump(
  $childSafetyLock[652],
  $childSafetyLock[336],
  $controls[84],
);

Lub bardziej uniwersalne rozwiązanie:

$data = [
  'child-safety-lock' => [
    ['id' => 652, 'name' => 'CHILD LOCK (YES/NO)'],
    ['id' => 336, 'name' => 'CHILD LOCK (YES/NO)'],
    ['id' => 19, 'name' => 'Child Lock'],
  ],
  'controls' => [
    'id' => 84, 'name' => 'CONTROLS (E.G. TOUCH, DIAL )'
  ]
];

$preparedData = [];
foreach ($data as $key => $value) {
   $preparedData[$key] = (count($value) === count($value, COUNT_RECURSIVE)) 
    ? [$value] 
    : $value;
}

$groupedData = [];
foreach ($preparedData as $key => $value) {
  $groupedData[$key] = array_column($value, 'name', 'id');
}

var_dump(
  $groupedData['child-safety-lock'][652],
  $groupedData['child-safety-lock'][336],
  $groupedData['controls'][84],
);
0
cetver 20 grudzień 2019, 11:06

Jeśli masz tylko jeden klucz, który ma wiele elementów tablicy podrzędnej, a wszystkie te identyfikatory są unikalne, możesz po prostu zamapować je na klucze:

<?php

$data =
[
  'biscuits' => [
    [
      'id' => 3,
      'name' => 'Digestive'
    ],
    [
      'id' => 4,
      'name' => 'Rich tea'
    ]
  ],
  'cake' =>
  [
    'id' => 5,
    'name' => 'Victoria'
  ]
];

foreach($data as $k => $item) {
  if($k == 'biscuits') {
    foreach($item as $biscuit) {
      $id_key[$biscuit['id']] = $k;
    }
  }
  else {
    $id_key[$item['id']] = $k;
  }
}
var_export($id_key);

Wynik:

array (
  3 => 'biscuits',
  4 => 'biscuits',
  5 => 'cake',
 )
0
Progrock 20 grudzień 2019, 14:05