Zastanawiam się, dlaczego podczas korzystania z funkcji .css() nadpisuje ona pseudoklasę w CSS, jak na przykład :hover. Czy nie powinno to wpływać tylko na normalny stan elementu, a nie na :hover? czy robię coś niepoprawnie?

Oto przykład

<!DOCTYPE html>

<html> 
 <head>
  <style>
   #test {
    background : red;
    width: 50px;
    height: 50px;
    opacity : 0.2;
   }

   #test:hover {
    opacity:1.0;
   }
  </style>

  <script type="text/javascript" src="../jquery-1.8.0.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   $(function () {
    $('#test').css('opacity', '0.5');
   });
  </script>
 </head>

 <body>
  <div id="test"></div>
 </body>
</html>

Kiedy strona się ładuje, otrzymuję div z tylko opacity = 0.5, zarówno dla normalnego, jak i :hover. Czy nie powinno to być 0.5 dla normalnego i 1.0 dla :hover?

Moje pytanie brzmi, jak temu zapobiec?

0
Rafael Adel 31 sierpień 2012, 08:21

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

.css() stosuje style inline do wybranych elementów i zgodnie z zasadami kaskadowego stylów style inline mają wyższy priorytet niż style w arkuszu stylów .

Możesz uczynić klasę w arkuszu stylów ważniejszą niż styl wbudowany w następujący sposób:

 #test:hover {
   opacity:1.0 !important;
 }
2
nnnnnn 31 sierpień 2012, 08:27

Najlepszym sposobem na zrobienie tego, co próbujesz zrobić, jest NIE ustawianie wartości przezroczystości, ale zamiast tego użyj addClass(), removeClass() lub toggleClass(), aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany.

1
Dan Rabinowitz 31 sierpień 2012, 08:28