Tworzę aplikację, w której istnieje wymóg, aby w sieci znajdował się link do wikipedii

View.a także pokazuje historię stron otwartych w widoku sieciowym w widoku tabeli.Znalazłem to na goo

Gle, ale nie mogę znaleźć żadnego rozwiązania. Jak mogę to rozwiązać?

2
Vishal 28 wrzesień 2012, 14:57

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Poniższy kod dla wstecz i do przodu do UIWebViewController

 - (IBAction)backButtonClicked:(id)sender {
   [webView goBack];
  }

  - (IBAction)backButtonClicked:(id)sender {
   [webView goForward];
  }
2
Nimit Parekh 28 wrzesień 2012, 15:20

UIWebView ma metodę goBack i goForward. Zobacz [tutaj].(http:// developer.apple.com/library/ios/#documentation/uikit/reference/UIWebView_Class/Reference/Reference.html)

Nie zapomnij dodać UIWebViewDelegate w .h i jego obiektu delegate do self.

Można również przechowywać url w NSMutableArray w ten sposób:

- (BOOL) webView:(UIWebView *)webView shouldStartLoadWithRequest:(NSURLRequest *)request navigationType:(UIWebViewNavigationType)navigationType {
  NSURL *documentURL = request.mainDocumentURL;

  if(![history containsObject:documentURL.absoluteString]){
    [arrBrowseHistory addObject:documentURL.absoluteString];
  }
}
5
mattsven 3 sierpień 2014, 20:34