Mam przykładową aplikację, w której mam metodę delegata i główny kontroler oraz mainwindow.xib. kiedy moja aplikacja jest ładowana, ładuje się bezpośrednio na mainwindow.xib. Ale chcę wprowadzić pewne zmiany, takie jak dodawanie przycisków i inne rzeczy związane z interfejsem użytkownika. Ale nie mam pliku końcówki. Dodałem więc nową nazwę pliku nib o nazwie Newview.xib. Jak więc załadować ten plik nib?

Więc moim wymaganiem jest to, jak załadować ten plik nib przy uruchomieniu, jakie wszystkie zmiany muszę wprowadzić w metodzie appdelegate. Obecny kod, który jest uruchomiony, znajduje się poniżej

-(BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {  

    mainController = [[MainController alloc] init];

    [window addSubview:mainController.view];
    [window makeKeyAndVisible];

    return YES;
}
0
crazy2431 24 wrzesień 2012, 09:48

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Przejdź do MainWindow.xib, przejdź do jego inspektora atrybutów -> kontroler widoku zmień nazwę końcówki na Newview. !!

0
Deepjyoti Roy 24 wrzesień 2012, 13:13

Jeśli chcesz użyć niestandardowego Newview.xib jako okna, możesz to określić w pliku info.plist swojego projektu. Zmień wartość „Nazwa podstawowa głównego pliku końcówki” (NSMainNibFile) na „Newview”.

-1
user1113101 24 wrzesień 2012, 10:10