Próbuję narysować prostokąt wokół elementu tekstowego za pomocą getBBox(), kod jest dość prosty, twórz dokument, dodaj element tekstowy, dokument rozruchowy i dodaj prostokąt. Problem polega na tym, że getBBox zwraca jakieś dziwne wartości, czy czegoś mi brakuje?

DOMImplementation impl;
String svgNS;
SVGDocument doc;
Element svgRoot;

UserAgent userAgent;
DocumentLoader loader;
BridgeContext ctx;
GVTBuilder builder;
GraphicsNode rootGN;

...

// get a DOM and create a document
impl = SVGDOMImplementation.getDOMImplementation();
svgNS = SVGDOMImplementation.SVG_NAMESPACE_URI;
doc = (SVGDocument)impl.createDocument(svgNS, "svg", null);

// Get (the 'svg' element).
svgRoot = doc.getDocumentElement();

// Set the width and height attributes on the root 'svg' element.
svgRoot.setAttributeNS(svgNS, "width", "400");
svgRoot.setAttributeNS(svgNS, "height", "450");

// Add a text element
Element txtElem = doc.createElementNS(svgNS, "text");
txtElem.setAttributeNS(svgNS, "x", "30");
txtElem.setAttributeNS(svgNS, "y", "50");
txtElem.setAttributeNS(svgNS, "style", "font-family:Arial;font-size:20;stroke:#000000;#fill:#00ff00;");
txtElem.setTextContent("sometext");

svgRoot.appendChild(txtElem);

// boot the document
userAgent = new UserAgentAdapter();
loader = new DocumentLoader(userAgent);
ctx = new BridgeContext(userAgent, loader);
ctx.setDynamicState(BridgeContext.DYNAMIC);
builder = new GVTBuilder();
rootGN = builder.build(ctx, doc);

// add a bounding box to text elements
NodeList nodelist = doc.getElementsByTagName("text");
for (int i=0; i < nodelist.getLength(); i++) {
  SVGOMTextElement textElem = (SVGOMTextElement)nodelist.item(i);
  SVGRect bbox = textElem.getBBox();

  Element rectangle = doc.createElementNS(svgNS, "rect");
  rectangle.setAttributeNS(svgNS, "x", new Float(bbox.getX()).toString());
  rectangle.setAttributeNS(svgNS, "y", new Float(bbox.getY()).toString());
  rectangle.setAttributeNS(svgNS, "width", new Float(bbox.getWidth()).toString());
  rectangle.setAttributeNS(svgNS, "height", new Float(bbox.getHeight()).toString());
  rectangle.setAttributeNS(svgNS, "fill", "rgba(0,0,0,0)");
  rectangle.setAttributeNS(svgNS, "stroke", "#ff0000");
  rectangle.setAttributeNS(svgNS, "stroke-width", "1");

  svgRoot.appendChild(rectangle);
}

To jest dokument SVG, który otrzymuję, jak widać, prostokąt ma różne wartości X i Y (szerokość i wysokość również są nieprawidłowe).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" contentScriptType="text/ecmascript" zoomAndPan="magnify" width="400" contentStyleType="text/css" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" height="450" version="1.0">
  <text x="30" style="font-family:Georgia;font-size:20;stroke:#000000;#fill:#00ff00;" y="50">sometext</text>
  <rect x="0.65234375" fill="rgba(0,0,0,0)" width="55.621094" stroke-width="1" stroke="#ff0000" height="8.597656" y="8.425781"/>
</svg>
5
Hugo Giusti 28 sierpień 2012, 23:33

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Problem polega na tym, że musisz użyć setAttribute zamiast setAttributeNS. Określone współrzędne x i y są ignorowane, ponieważ nie są atrybutami x i y, których Batik oczekuje w domyślnej przestrzeni nazw, wydają się być rozpoznawane jako inne nieznane atrybuty. Po prostu użyj tego:

txtElem.setAttribute("x", "30");
txtElem.setAttribute("y", "50");
txtElem.setAttribute("style", "font-family:Arial;font-size:20;stroke:#000000;fill:#00ff00;");
4
Sergiu Dumitriu 30 sierpień 2012, 08:59

Spróbuj tego:

rectangle.setAttributeNS(null,

I opuść svgNS tylko w createElementNS.

4
ataylor 6 maj 2014, 19:40