Czy istnieją jakieś stałe kakaowe dla różnych sufiksów zasobów, obecnie @2x, ~ipad i -568h?

3
hpique 18 październik 2012, 22:37

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nie, nie ma.

Możesz zobaczyć trochę dokumentacji tutaj (iw kilku innych miejscach) w dokumentacji Apple na temat tych ciągów, aby nazwać twoje zasoby, ale nie ma dla nich stałych Cocoa.

Dla pewności, próbowałem grepować ciągi w katalogu SDK (/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/Developer/SDKs/iPhoneOS6.0.sdk/System/Library) i te ciągi zostały znalezione tylko w plikach binarnych frameworka, a nie w żadnym pliku nagłówkowym SDK.

2
AliSoftware 18 październik 2012, 23:17

MONResourceSuffix.h

extern NSString * const MONResourceSuffix_at2x;
extern NSString * const MONResourceSuffix_tilde_ipad;
extern NSString * const MONResourceSuffix_hyphen_568h;

MONResourceSuffix.m

NSString * const MONResourceSuffix_at2x = @"@2x";
NSString * const MONResourceSuffix_tilde_ipad = @"~ipad";
NSString * const MONResourceSuffix_hyphen_568h = @"-568h";

Teraz są tam :)

0
justin 18 październik 2012, 23:43