public class test {
  public static void main(String[] args) {
    String a = "so many, punctuations , haha!";
    a.replaceAll("[\\p{Punct}]+", "");
    System.out.print(a);
  }
}

Próbuję tej metody, ale znaki interpunkcyjne w a nadal są, nie rozumiem dlaczego.

Funkcja replaceAll() nie działała.

2
Freya Ren 30 wrzesień 2012, 21:36

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Musisz to zrobić:

a = a.replaceAll("[\\p{Punct}]+", "");
2
Chris Gerken 30 wrzesień 2012, 21:39

a.replaceAll() tworzy zupełnie nowy ciąg, który natychmiast ignorujesz.

Prawdopodobnie chcesz przypisać ten nowy ciąg do a.

3
SLaks 30 wrzesień 2012, 21:39