Próbuję stworzyć prostą usługę przesyłania wiadomości (patrz jsFiddle) przy użyciu AngularJS i działa w większości. Jednak moja metoda „clearAlerts()” nie wydaje się mieć żadnego efektu. Jestem nowy w Angular, więc nie jestem pewien, co robię źle?

Oto jsFiddle http://jsfiddle.net/uberspeck/j46Yh/

...i kod

var App = angular.module('App', []);

function AlertsCtrl($scope, alertsManager) {
  $scope.alerts = alertsManager.alerts;
}

function FooCtrl($scope, alertsManager) {
  $scope.doGood = function() {
    alertsManager.addAlert('Yay!', 'alert-success');
  };
  $scope.doEvil = function() {
    alertsManager.addAlert('Noooo!', 'alert-error');
  };
  $scope.reset = function() {
    alertsManager.clearAlerts();
  };
}

App.factory('alertsManager', function() {
  return {
    alerts: {},
    addAlert: function(message, type) {
      this.alerts[type] = this.alerts[type] || [];
      this.alerts[type].push(message);
    },
    clearAlerts: function() {
      this.alerts = {}; // <= not working??
    }
  };
});​
1
Brian 19 październik 2012, 06:09

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Paweł Kozłowski udzielił mi odpowiedzi za pośrednictwem listy dyskusyjnej AngularJS. Po prostu musiałem zmienić jedną linię w moim AlertsCtrl...

function AlertsCtrl($scope, alertsManager) {
  $scope.alertsManager = alertsManager;
}

Sprawdź nowy działający jsFiddle

0
Ben Lesh 26 październik 2012, 18:45

Alternatywnym rozwiązaniem jest po prostu usunięcie właściwości z alertów.

http://jsfiddle.net/j46Yh/4/

  clearAlerts: function() {
    for(var x in this.alerts) {
      delete this.alerts[x];
    }
  }
0
Ben Lesh 25 październik 2012, 23:15