Chciałbym móc używać tego selektora kolorów w mojej aplikacji:

http://wpftoolkit.codeplex.com/wikipage?title=ColorPicker&referringTitle=Dokumentacja

Używam programu Visual Studio 2010 Ultimate z zainstalowanym .NET 4. Koduję w C# i WPF (XAML).

Co zrobiłem do tej pory:

  1. Pobrano i rozpakowano WPFToolkit.Extended.dll
  2. Dodano odwołanie do niego w Visual Studio (czy mogę to jakoś zweryfikować?)
  3. Dodano ten wiersz do MainWindow.xaml.cs: using Xceed.Wpf.Toolkit;
  4. Dodano pogrubioną linię do MainWindow.xaml:

    < Window x:Class="TDDD49Zadanie2.Okno koloru" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:xctk="http://schemas.xceed.com/wpf/xaml/toolkit/" [...]>

  5. Próbowałem użyć < xctk:ColorPicker> w MainWindow.xaml (Komunikat o błędzie: „ Nie znaleziono typu „xctk:ColorPicker”. Sprawdź, czy nie brakuje odniesienia do zestawu i czy wszystkie zestawy, do których się odwołuje, zostały zbudowane. < /em>").

  6. Szukałem rozwiązania, samouczka lub przykładu bez większego sukcesu.

Wyjaśnij, w jaki sposób jest używany rozszerzony zestaw narzędzi WPF lub wskaż mi właściwy kierunek.

11
CodeMonkey 24 listopad 2012, 16:49

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

To zadziałało dla mnie, ale namespace, które uwzględniłeś, jest nieprawidłowe. Remove the last backslash at the end. Powinno być -

xmlns:xctk="http://schemas.xceed.com/wpf/xaml/toolkit"

Zamiast

xmlns:xctk="http://schemas.xceed.com/wpf/xaml/toolkit/"
11
Rohit Vats 24 listopad 2012, 17:23

Ten błąd występuje również wtedy, gdy nie odblokujesz zestawu.

Poniżej krótka instrukcja do tego:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy „WPFToolkit.Extended.dll”.
  2. Kliknij Odblokuj w sekcji Bezpieczeństwo.

enter image description here

21
kmatyaszek 25 listopad 2012, 01:31