Pracuję nad komponentem MVC i pobieram dane z dwóch tabel w joomla 2.5, ale miałem problem, że istnieją różne rodzaje taryf dla informacji o locie, więc kiedy wyświetla dane wyjściowe w tabeli, pokazuje zduplikowane wartości, tutaj jest przykładowy kod

Pytanie

$query->select('f.flight_name,f.flight_code,f.flight_dep_date,f.flight_ari_date,f.flight_dep_time,f.flight_ari_time,f.flight_dep_city,f.flight_ari_city,f.flight_child_id,d.flight_id,d.fair_type,d.fair');
    $query->from('#__fairinfo as f,#__faredescription as d');
       $query->where('f.flight_child_id = d.flight_id');

Z uwagi

<?php foreach($this->items as $i => $value):
?>
  <tr class="row<?php echo $i % 2; ?>">
    <td>
      <?php echo $value->flight_child_id; ?>
    </td>
    <td>
      <?php echo JHtml::_('grid.id', $i, $value->flight_child_id); ?>
    </td>
    <td><?php echo $value->flight_name; ?></td> 
      <td><?php echo $value->flight_code; ?></td>
      <td><?php echo $value->flight_dep_date; ?></td>
      <td><?php echo $value->flight_ari_date; ?></td>
      <td><?php echo $value->flight_dep_time; ?></td>
      <td><?php echo $value->flight_ari_time; ?></td>
      <td><?php echo $value->flight_dep_city; ?></td>
      <td><?php echo $value->flight_ari_city; ?></td>
      <td><?php  
     echo $value->fair_type; 
       echo $value->fair; ?>
      </td>
     </tr>
<?php endforeach; ?>

Tutaj jest wystawiony

4 G8-334  G8-334 2012-05-22 2012-05-22 11:10:00  13:05:00  MUMBAI (TERMINAL 1B)  NEW DELHI (TERMINAL 1D)   GoSmart7,566.00 INR 
4 G8-334  G8-334 2012-05-22 2012-05-22 11:10:00  13:05:00  MUMBAI (TERMINAL 1B)  NEW DELHI (TERMINAL 1D)   GoFlexi7,829.00 INR
4 G8-334  G8-334 2012-05-22 2012-05-22 11:10:00  13:05:00  MUMBAI (TERMINAL 1B)  NEW DELHI (TERMINAL 1D)   GoBusiness9,718.00 INR
4 G8-334  G8-334 2012-05-22 2012-05-22 11:10:00  13:05:00  MUMBAI (TERMINAL 1B)  NEW DELHI (TERMINAL 1D)   GOPROMO(ROUNDTRIP)7,136.00 INR
4 G8-334  G8-334 2012-05-22 2012-05-22 11:10:00  13:05:00  MUMBAI (TERMINAL 1B)  NEW DELHI (TERMINAL 1D)   GoSpecial Sold out/Not

Wiersze 4 są drukowane 5 razy, ponieważ istnieje pięć rodzajów taryf

0
mishi 31 sierpień 2012, 08:41

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Proszę zrób tak

$query->select('f.flight_child_id,f.flight_name,f.flight_code,f.flight_dep_date,f.flight_ari_date,f.flight_dep_time,f.flight_ari_time,f.flight_dep_city,f.flight_ari_city,f.flight_child_id');
    $query->from('#__fairinfo as f');        

Z uwagi

<?php foreach($this->items as $i => $value):
?>
  <tr class="row<?php echo $i % 2; ?>">
    <td>
      <?php echo $value->flight_child_id; ?>
    </td>
    <td>
      <?php echo JHtml::_('grid.id', $i, $value->flight_child_id); ?>
    </td>
    <td><?php echo $value->flight_name; ?></td> 
      <td><?php echo $value->flight_code; ?></td>
      <td><?php echo $value->flight_dep_date; ?></td>
      <td><?php echo $value->flight_ari_date; ?></td>
      <td><?php echo $value->flight_dep_time; ?></td>
      <td><?php echo $value->flight_ari_time; ?></td>
      <td><?php echo $value->flight_dep_city; ?></td>
      <td><?php echo $value->flight_ari_city; ?></td>
      <td><?php 
        $model = $this->getmodel('Your model name');
        echo nl2br($model->functionname($value->flight_child_id));
      ?></td>
     </tr>
<?php endforeach; ?>

Funkcja modelu.

functionname($id) {
    $db   = JFactory::getDBO();
    $query->select('d.flight_id,d.fair_type,d.fair');
    $query->from('#__faredescription as d');
    $query->where('d.flight_id ='.$id);
    $db->setQuery( $query );
    $rows  = $db->loadObjectList();
    foreach($rows as $row) {
      $rowss[] = $row->fair_type.','.$row->fair;
    }
    $row  = implode("\n", $rowss);
      return $row;
 }
1
rynhe 31 sierpień 2012, 10:40

Powód zduplikowanej wartości: Twoja tabela #__fairinfo ma jeden wiersz, a tabela #__faredescription ma 4 wiersze, więc tylko jej zduplikowana wartość jest wyświetlana

Wygląda na to, że Twoje oczekiwania są takie

4 G8-334  G8-334 2012-05-22 2012-05-22 11:10:00  13:05:00  MUMBAI (TERMINAL 1B)  NEW DELHI (TERMINAL 1D)   GoSmart7,566.00 INR 
                                                            GoFlexi7,829.00 INR
                                                            GoBusiness9,718.00 INR
                                                            GOPROMO(ROUNDTRIP)7,136.00 INR
                                                            GoSpecial Sold out/Not

Dobrze ?

0
rynhe 31 sierpień 2012, 09:23