Próbuję użyć następującej funkcji, aby ustawić długość tablicy dynamicznej, która jest parametrem var. Pojawia się tylko błąd, gdy próbuję skompilować kod:

[Błąd dcc64] lolcode.dpr(138): Niezgodne typy E2008

function execute(var command : array of string) : Boolean;
begin
  // Do something
  SetLength(command,0);
end;
9
Marco Alka 18 październik 2012, 20:02

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zdefiniuj typ

type
  TStringArray = array of string;

I możesz to zrobić

function Execute(var StringArray: TStringArray): boolean;
begin
  // Do something
  SetLength(StringArray, 0);
end;
9
Andreas Rejbrand 18 październik 2012, 20:03