Próbuję sprawdzić poprawność nowego obiektu fasoli przy użyciu walidacji jpa.

Otrzymuję ten błąd:

2012-09-24 11:19:55,584 WARN [AbstractModel:32] The object is not persisted yet, this operation requires the object to already be persisted.
java.lang.Exception
    at org.oscarehr.common.model.AbstractModel.hashCode(AbstractModel.java:32)
    at org.hibernate.validator.engine.ConstraintViolationImpl.hashCode(ConstraintViolationImpl.java:127)
    at java.util.HashMap.put(HashMap.java:389)
    at java.util.HashSet.add(HashSet.java:217)
    at java.util.AbstractCollection.addAll(AbstractCollection.java:322)
    at java.util.HashSet.<init>(HashSet.java:117)
    at org.hibernate.validator.engine.ValidatorImpl.validate(ValidatorImpl.java:120)
    at org.apache.jsp.billing.CA.ON.reports.billingONNewReport_jsp.saveSubmittedBills(billingONNewReport_jsp.java:383)
    at org.apache.jsp.billing.CA.ON.reports.billingONNewReport_jsp._jspService(billingONNewReport_jsp.java:796)
    at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
    at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:388)
    at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:313)
    at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:260)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:646)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:436)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:374)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:302)
    at org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.doForward(PageContextImpl.java:709)
    at org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.forward(PageContextImpl.java:680)
    at org.apache.jsp.billing.CA.ON.billingONReport_jsp._jspService(billingONReport_jsp.java:109)
    at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
....

Używam:

hibernate-entitymanager 3.4.0.GA
hibernate-validator 4.1.0.Final
validation-api 1.0.0.GA

Wywołuję swój kod weryfikacyjny w ten sposób:

Validator validator = Validation.buildDefaultValidatorFactory().getValidator();
        Set<ConstraintViolation<BillingClaimHeader1>> constraintViolations = validator.validate(newBill);
        MiscUtils.getLogger().info("num violations: " + constraintViolations.size());

Gdzie newBill jest nową instancją klasy BillingClaimHeader1.

Oto definicja klasy dla BillingClaimHeader1:

public class BillingClaimHeader1 extends AbstractModel<Integer> implements Serializable

Jestem całkiem nowy w całej sprawie JPA/walidacji, ale nie zdawałem sobie sprawy, że muszę utrzymywać obiekt PRZED jego walidacją... wydaje się to trochę sprzeczne z intuicją..

Doceniam każdą pomoc!

Twoje zdrowie

Jarrett.

0
Jarrett 24 wrzesień 2012, 19:32

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zwróć na to uwagę

 1. Ta wiadomość pochodzi z org.oscarehr.common.model.AbstractModel, a nie z JPA
 2. To ostrzeżenie, a nie błąd

Właściwie możesz bezpiecznie zignorować tę wiadomość w swoim przypadku.

org.oscarehr.common.model.AbstractModel używa identyfikatora jednostki do implementacji equals() i hashCode(). To podejście ma jedną wadę, gdy jest używane z wygenerowanymi identyfikatorami - zrywa kontrakt equals() i hashCode() podczas zapisywania obiektu, tj. hashCode() obiektu przejściowego różni się od hashCode() tego samego obiektu po zapisaniu.

Aby poinformować Cię o możliwych problemach autorzy org.oscarehr.common.model.AbstractModel postanowili emitować ostrzeżenie, gdy wywołujesz hashCode() na obiekcie przejściowym. Jednak w twoim przypadku możesz bezpiecznie zignorować to ostrzeżenie, ponieważ hashCode() jest wywoływane wewnętrznie przez procedury sprawdzania poprawności, które działają tylko na obiektach przejściowych (o ile rozumiem).

Zobacz także:

1
axtavt 24 wrzesień 2012, 20:21

Twoja jednostka jest odłączona od PersistenceContext. Musisz zrobić manage state dla tej instancji.

0
Zaw Than oo 24 wrzesień 2012, 19:46