Mam następujący kod do wygenerowania nowego klipu filmowego z eksplozją. Niestety, zdarzenie GameEvent.EXPLOSION_FINISHED nigdy nie jest wyzwalane. Czy dla każdej klatki istnieje specjalny odbiornik zdarzeń?

var exp:Explosion = new Explosion();
exp.addFrameScript(exp.totalFrames - 1, function():void {exp.stop();dispatchEvent( new GameEvent( GameEvent.EXPLOSION_FINISHED));});
exp.addEventListener(GameEvent.EXPLOSION_FINISHED, tidyUp, false, 0, true);
1
Jan 29 sierpień 2012, 18:51

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Myślę, że twój problem polega na tym, że nie wywołujesz zdarzenia w obiekcie exp, ale w obiekcie, w którym znajduje się twój fragment kodu. Spróbuj tego:

exp.addFrameScript(exp.totalFrames - 1, function():void {exp.stop();exp.dispatchEvent( new GameEvent( GameEvent.EXPLOSION_FINISHED));});
1
BadFeelingAboutThis 29 sierpień 2012, 20:34
stage.addEventListener(GameEvent.EXPLOSION_FINISHED,tidyUp);
...
function tidyUp(e:Event):void {
  var s:Object=e.target;
  if (s is Explosion) {
    var expl:Explosion=s as Explosion;
    // process your "expl" Explosion object here
  }
}

Powinieneś zrobić.

0
Vesper 29 sierpień 2012, 19:04