<HTML>

  <BODY style ="background-color:pink;">


  <H1 STYLE="margin-left:100px;"> AEROSPACE </HI>

  <h2>PHOTOS </h2>

  <img border="0" src="C:\Documents\baburaj.SIT.INDIA\Desktop\IMAGE\2.jpg" width="304" >
  </body>
</html>

Nie mogę wyświetlić obrazów za pomocą mojego kodu podanego powyżej. Jaką zmianę muszę zrobić, aby wyświetlić obraz?

0
BABURAJ VD 25 wrzesień 2012, 10:11

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
Desktop
--HTML CODES
 --index.html
--IMAGES
 --2.jpg

Zakładam, że to są twoje obecne katalogi. Jeśli dzwonisz do obrazu z Desktop\HTML CODES, musisz podać prawidłową ścieżkę.

Więcej informacji znajdziesz na http://webdesign.about.com/od/beginningtutorials/ a/aa040502a.htm

1
QQping 25 wrzesień 2012, 10:52

Spróbuj zapisać obraz w tym samym folderze co strona, aby zamiast podawać pełną ścieżkę tego obrazu, możesz napisać 2.jpg

<img border="0" src="2.jpg" width="304" >

Zapewnij także odstęp między atrybutami.

1
grantnz 25 wrzesień 2012, 14:09