Napisałem funkcję jQuery, która pozwala mi wybrać opcję z listy rozwijanej za pomocą kodu HTML opcji.

$.fn.select = function( option ) {
  $(selector + ' option').each(function() {
    if ($(this).text() == option)
      $(selector).val($(this).val());
  });
  return this;
};

Funkcja działa doskonale, z wyjątkiem opcji zawierających znaki ampersand (&). W takim przypadku nie uda się prawidłowo wybrać odpowiedniej opcji.

Czy jest jakiś sposób, żeby to zadziałało?

Zdaję sobie sprawę, że istnieje już funkcja select dla jQuery; jednak wygląda na to, że moja funkcja select jest w stanie nadpisać istniejącą funkcję.

1
matt 30 sierpień 2012, 11:16

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Wygląda na to, że działa dobrze z &, w czym problem?

Chociaż zastąpienie & przez & byłoby lepsze.

1
Madhur 30 sierpień 2012, 11:36

Spróbuj zamienić & na &, a następnie je porównaj

1
nbrooks 30 sierpień 2012, 11:24