http://i.stack.imgur.com/97ERA.png

 1. Mam 3 węzły A, B i C z odpowiednimi numerami portów.
 2. Próbuję napisać program w języku Java, który przyjmuje 3 argumenty: jego nazwa węzła i 2 sąsiednie porty węzła i rozgłasza do nich ciąg "Hello I'm A" (aby A rozgłaszał do B i C). Będzie to robić co 3 sekundy.
 3. Ten program będzie uruchamiany w 3 oddzielnych instancjach.
 4. Po odebraniu ciągu wypisze, który węzeł otrzymał go z "Received string" (przykład dla Portu B).

Mam trudności z zaimplementowaniem tego, słyszałem jednak o czymś o nazwie multicasting z UDP. Oto moja dotychczasowa praca, co robię źle?

class UDP {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String nodeName = args[0];
    int neighbourPort1 = Integer.valueOf(args[1]);
    int neighbourPort2 = Integer.valueOf(args[2]);

    while(true) {
      Thread.sleep(3000); //every 3 seconds
      //Continously broadcast and listen to neighbour1
      DatagramSocket socket1 = null;
      try {
        //CREATE SOCKET TO NEIGHBOUR1
        InetAddress host = InetAddress.getByName("localhost");
        socket1 = new DatagramSocket();
        socket1.connect(host, neighbour1);

        //CREATE DATAGRAMS FOR SENDING
        String message = "Hello I'm " + nodeName;
        byte[] sendData = message.getBytes();
        DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, host, port);
        socket1.send(sendPacket);

        //CREATE DATAGRAMS FOR RECEIVING
        byte[] receiveData = new byte[100]; //is there a way to determine the needed space?
        DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
        socket1.receive(receivePacket);
        System.out.println("Received string");

      } catch(Exception e) { }
      //Do the same for neighbour2, code is basically identical except for variables
      DatagramSocket socket2 = null;
      try {
        //CREATE SOCKET TO NEIGHBOUR2
        InetAddress host = InetAddress.getByName("localhost");
        socket2 = new DatagramSocket();
        socket2.connect(host, neighbour2);

        //FOR SENDING DATAGRAMS
        String message = "Hello I'm " + nodeName;
        byte[] sendData = message.getBytes();
        DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, host, port);
        socket2.send(sendPacket);

        //FOR RECEIVING DATAGRAMS
        byte[] receiveData = new byte[100]; //is there a way to determine the needed space?
        DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
        socket2.receive(receivePacket);
        System.out.println("Received string");

      } catch(Exception e) { }
    }

  }
}

Wiem, że jestem blisko rozwiązania. Jestem w stanie nadawać poprawnie, ale to ta część, w której ciągle słucham, mnie dopada.

6
user1753100 17 październik 2012, 17:42

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Myślę, że najlepiej jest użyć osobnego wątku do nasłuchiwania danych na własnym porcie.

 • A wysyła dane do B i blokuje, dopóki nie otrzyma pakietu od B.
 • B wysyła dane do C i blokuje, dopóki nie otrzyma pakietu z C.
 • C wysyła dane do A i blokuje, dopóki nie otrzyma pakietu z A.

Każdy węzeł czeka na siebie. Po prostu wyślij pakiety i poczekaj 3 sekundy. Drugi wątek będzie tylko słuchać.

public class UDP {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    final String nodeName = args[0];
    final int ownPort = Integer.valueOf(args[1]);
    final int neighbourPort1 = Integer.valueOf(args[2]);
    final int neighbourPort2 = Integer.valueOf(args[3]);


    // Don't create a new socket every time
    DatagramSocket neighbour1 = new DatagramSocket();
    DatagramSocket neighbour2 = new DatagramSocket();

    neighbour1.connect(InetAddress.getLocalHost(), neighbourPort1);
    neighbour2.connect(InetAddress.getLocalHost(), neighbourPort2);

    // You have to LISTEN
    new Thread() {
      @Override
      public void run() {
        try {
          DatagramSocket socket = new DatagramSocket(ownPort);

          byte[] buffer = new byte[socket.getReceiveBufferSize()];
          DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buffer, buffer.length);

          while (true) {
            // Blocks until it gets a packet
            socket.receive(packet);

            System.out.println("Received string");
          }

          // socket.close();
        } catch (final Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }.start();

    while (true) {
      Thread.sleep(3000);

      sendPacket(neighbour1, nodeName);
      sendPacket(neighbour2, nodeName);
    }

    // If you're not using an infinite loop:
    // neighbour1.close();
    // neighbour2.close();
  }

  private static void sendPacket(DatagramSocket to, String from) throws Exception {
    String message = "Hello I'm " + from;
    byte[] data = message.getBytes();

    DatagramPacket packet = new DatagramPacket(data, data.length);
    to.send(packet);
  }

}
3
Patrick 17 październik 2012, 18:52

Oto prosta ramka dla serwera z dwoma wątkami, jednym piszącym i jednym czytającym, umieść kod sieciowy we właściwych miejscach.

package testing;

import java.util.Scanner;

public class ThreadTest {
public class MyListenerThread extends Thread {

@Override
public void run() {
  /*
   * Open Datagram ...
   */
  while (true) {
  /*
   * Read data ...
   */
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  System.out.println("read: " + scanner.next());
  try {
    Thread.sleep(3000);
  } catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
  }

  }
}

}

public class MySenderThread extends Thread {
@Override
public void run() {
  /*
   * Open Multicast ...
   */
  while (true) {
  /*
   * Send ...
   */
  System.out.println("Send ...");
  try {
    Thread.sleep(3000);
  } catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
  }

  }
}

}

public void start() {
MyListenerThread listener = new MyListenerThread();
MySenderThread sender = new MySenderThread();

listener.start();
sender.start();
}

public static void main(String[] args) {
ThreadTest server = new ThreadTest();
server.start();
}

}
1
Udo Klimaschewski 17 październik 2012, 18:48