.link16 a, a:link, a:visited, a:active, a:hover {
  font-weight: bold;
  font-size: 16px;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  color: #003366;
}

To jest klasa CSS, którą zastosowałem.

< asp:HyperLink ID="hlProductDetail" runat="server" CssClass="link16">See full pricing</asp:HyperLink>

Kiedy przejdę do hiperłącza, naciśnij lewy przycisk myszy i odsuń się od tekstu. Zmienia się rozmiar hiperłącza...

Każdy ma pomysł... dlaczego tak się dzieje... i jak możemy to naprawić...

0
Sajid Ali 25 wrzesień 2012, 13:54

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dzięki Fry_95 ... rozwiązałem problem przez

.link16 a,
.link16 a:link,
.link16 a:visited,
.link16 a:active,
.link16 a:hover

I

<div class="link16"> 
  <asp:HyperLink ID="hlProductDetail" runat="server" NavigateUrl="#" >See full pricing< /asp:HyperLink >          
</div>
0
Peter-Paul van Gemerden 25 wrzesień 2012, 14:34

Spróbuj zamienić : .link16 a, a:link, a:visited, a:active, a:hover

Przez :

.link16 a,
.link16 a:link,
.link16 a:visited,
.link16 a:active,
.link16 a:hover
2
Fry_95 25 wrzesień 2012, 14:02