Jeśli skompiluję następujący plik

test.ts

#   
class Test {
}  

Z

tsc test.ts

Żaden plik wyjściowy nie jest tworzony, a kompilator nie wyświetla żadnych ostrzeżeń ani błędów. Uruchamianie kompilatora z włączonym debugowaniem

tsc --debug test.ts

Daje następujący wynik:

Reading code from /usr/local/share/npm/lib/node_modules/typescript/bin/lib.d.ts
Found code at /usr/local/share/npm/lib/node_modules/typescript/bin/lib.d.ts
Reading code from /tmp/ts/directives/test.ts
Found code at /tmp/ts/directives/test.ts

Jeśli umieszczę linię skrótu po deklaracji klasy

test2.ts

class Test {
}
#  

Kompilator nie zgłasza błędów i generuje plik wyjściowy

test2.js

var Test = (function () {
    function Test() { }
    return Test;
})();

Co tu się dzieje?

2
Valentin 17 październik 2012, 10:34

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zostało to naprawione w branży deweloperskiej (0.8). Znaki takie jak @ lub # nie blokują już kompilacji. Proszę sprawdzić najnowszy kompilator.

3
Murat Sutunc 17 październik 2012, 21:09

To tylko błąd. To powinien być błąd, jak się spodziewasz.

3
Ryan Cavanaugh 17 październik 2012, 20:09