Kiedy przełączam :js => true na moich przykładach, trwa zbyt długo, aby wymyślić i uruchomić pierwszy test, a następnie osiąga akceptowalną wydajność

Ta próbka działa w 0,36722 sekundy bez :js i 58,15 sekundy z :js => true

require 'spec_helper'

include UserAbilitiesHelper

describe "Customer Task Pages" do

 subject { page }

 describe "side panel with the history of the tasks related to customer" do
  before do
   visit root_path()
  end

  it { sould have_content(I18n.t("customers.tasks.side.title")) }


 end

 describe "side panel with the history of the tasks related to customer" do
  before do
   visit root_path()
  end

  it { sould have_content(I18n.t("customers.tasks.side.title")) }


 end


end

Mój gemfile.

source 'https://rubygems.org'

gem 'rails', '3.2.5'
gem 'pg', '0.12.2'

gem "meta_search"

# Bootstrap and layouting
gem 'bootstrap-sass', '2.0.3'
gem 'will_paginate', '3.0.3'
gem 'bootstrap-will_paginate', '0.0.6'
gem 'rails3-jquery-autocomplete'

#test support
gem 'faker', '1.0.1'

#login rules
gem 'devise'
gem 'cancan'

#criptar
gem 'bcrypt-ruby', '3.0.1'

#BR
gem 'brazilian-rails'
gem 'rails-i18n'

group :development do
  gem 'annotate', '~> 2.4.1.beta'
  gem 'nested_scaffold'
end

group :development, :test do
 gem 'rspec-rails', '2.10.0'
 gem 'guard-rspec', '0.5.5'
 gem 'guard-spork', '0.3.2'
 gem 'spork', '0.9.0'
 gem 'ruby-debug19'
 gem 'linecache19'
 gem 'factory_girl_rails', '1.4.0'
end

# Gems used only for assets and not required
# in production environments by default.
group :assets do
 gem 'sass-rails',  '3.2.4'
 gem 'coffee-rails', '3.2.2'
 gem 'uglifier', '1.2.3'
end

gem 'jquery-rails', '2.0.0'

group :test do
 gem 'capybara', '1.1.2'
 gem "launchy"
 gem 'ZenTest'
 #MAC OS Especific
 gem 'rb-fsevent', '0.4.3.1', :require => false
 gem 'growl', '1.0.3'

 #Cucumber
 gem 'cucumber-rails', '1.2.1', require: false
 gem 'database_cleaner', '0.7.0'
end

group :production do
 #gem 'pg', '0.12.2'
end

Biegać z

bundle exec rspec

Przykład dowolny

Bruno-Guerras-MacBook-Pro:railstutorial brunoguerra$ bundle exec rspec spec/requests/authentication_pages_spec.rb 
No DRb server is running. Running in local process instead ...
WARNING: Nokogiri was built against LibXML version 2.7.8, but has dynamically loaded 2.7.3
.....................

Finished in 6.07 seconds
21 examples, 0 failures
Bruno-Guerras-MacBook-Pro:railstutorial brunoguerra$ bundle exec rspec spec/requests/authentication_pages_spec.rb 
No DRb server is running. Running in local process instead ...
WARNING: Nokogiri was built against LibXML version 2.7.8, but has dynamically loaded 2.7.3
............F........

Failures:

 1) Authentication authorization for non-signed-in users when attempting to visit a protected page after signing in should render the desired protected page
   Failure/Error: page.should have_selector('title', text: 'Edit user')
    expected css "title" with text "Edit user" to return something
   # ./spec/requests/authentication_pages_spec.rb:65:in `block (6 levels) in <top (required)>'

Finished in 1 minute 14.18 seconds
21 examples, 1 failure

Failed examples:

rspec ./spec/requests/authentication_pages_spec.rb:64 # Authentication authorization for non-signed-in users when attempting to visit a protected page after signing in should render the desired protected page
Bruno-Guerras-MacBook-Pro:railstutorial brunoguerra$

Dzięki

0
Bruno Guerra 25 wrzesień 2012, 22:27

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Odkryłem, że mój serwer dns jest za wolny, zmieniłem serwer dns i problem został rozwiązany, kolejną rzeczą, którą zrobiłem, aby poprawić szybkość testowania, było skonfigurowanie tych parametrów webrick skonfiguruj przyspieszenie webrika, ale jego rozwiąż ten sam problem, serwer DNS! Ojej!!!

4
Community 23 maj 2017, 13:26

Możesz także spróbować zmienić sterownik :webkit_debug, a następnie ponownie uruchomić specyfikacje, aby zobaczyć, czy są jakieś skrypty, które nie muszą być ładowane na stronie.

Capybara.javascript_driver = :webkit_debug

Następnie dodaj dowolne adresy URL do czarnej listy

config.before(:each, js: true) do
  page.driver.browser.url_blacklist = ["http://use.typekit.net"]
end
2
Ben Yee 15 listopad 2014, 10:04