Chcę skopiować zawartość pliku od słowa (wyszukiwane słowo/wiersz) do końca pliku.

Przykład: Plik1:

this is a sample text for file1 in PA
this is a sample text for file1 in CA
this is a sample text for file1 in CT
this is a sample text for file1 in IL
this is a sample text for file1 in MI
end of the file.

Chcę skopiować zawartość do file2 z wiersza, który zawiera „CT” do końca pliku. Wyjście: Plik2

this is a sample text for file1 in CT
this is a sample text for file1 in IL
this is a sample text for file1 in MI
end of the file.
0
kumar 30 sierpień 2012, 01:38

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć sed:

sed -n '/searchtext/,$p' file1 > file2

Lub awk:

awk '/searchtext/ {flag=1} flag;' file1 > file2
3
chepner 30 sierpień 2012, 01:53
awk '{if($0~/CT/)p=1;if(p)print}' your_file
1
Vijay 30 sierpień 2012, 09:58