Podczas próby usunięcia zdalnej gałęzi otrzymuję następujący błąd:

$ git push work :18300-018_5
remote: Processing changes: refs: 1, done
! [remote rejected] 18300-018_5 (can not delete references)
error: failed to push some refs [...]

Jakieś pomysły, co to oznacza?

4
Jake 30 sierpień 2012, 10:58

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

To wygląda jak odpowiedź Gerrita, jak pokazano w funkcja parseDelete().

 private void parseDelete(final ReceiveCommand cmd) {
  RefControl ctl = projectControl.controlForRef(cmd.getRefName());
  if (ctl.canDelete()) {
   // Let the core receive process handle it
  } else {
   reject(cmd, "can not delete references");
  }
 }

To jest link do polityki wypychania kontrolowanej przez Gerrita.

Ta kategoria kontroluje, w jaki sposób użytkownicy mogą przesyłać nowe zatwierdzenia do projektów w Gerrit.
Usunięcie istniejących oddziałów jest odrzucane. Jest to najbezpieczniejszy tryb, ponieważ zatwierdzeń nie można odrzucić.

Jeśli więc nie aktywujesz opcji „Wymuś” w tej kategorii Gerrit, nie będziesz w stanie usunąć oddziału na tym serwerze.

6
VonC 30 sierpień 2012, 11:27

Co to za serwer? Myślę, że to nie GitHub, ale niestandardowy serwer, który został skonfigurowany specjalnie, aby uniemożliwić usuwanie gałęzi. Porozmawiaj z administratorami o tym problemie.

0
Sergiu Dumitriu 30 sierpień 2012, 11:03