Próbuję stworzyć zestaw użytkowników w Sql Server 2008 SP1 z dostępem do bazy danych na dowolny określony czas, powiedzmy od 12:00 do 6:00. Jeśli ten użytkownik spróbuje uzyskać dostęp do bazy danych przed 12:00 lub po 6:00, dostęp zostanie odmówiony, jeśli dostępna jest jakakolwiek wbudowana funkcja zarządzania użytkownikami.

Dzięki, Atul

-1
Atul 27 wrzesień 2012, 10:36

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz utworzyć wyzwalacz logowania, który odmawia im możliwości połączenia się między tymi czasami, ale nie ma prostego sposobu na odcięcie ich dostępu, jeśli pozostaną dłużej niż to pożądane.

Jednym z brzydkich sposobów byłoby sprawdzenie wszystkich połączeń o 6 rano , a dla osób pochodzących od osób, które nie chcą już mieć kontaktu, wystawienie KILL polecenie. Byłoby to jednak bardzo „nagłe” doświadczenie dla tych użytkowników — wszelkie transakcje, które w tym czasie były jeszcze w toku, zostałyby wycofane.

0
Damien_The_Unbeliever 27 wrzesień 2012, 10:58

Czy możesz powiedzieć, jak Twoi klienci łączą się z Twoją bazą danych? Myślę, że łatwiej byłoby zaimplementować ograniczenia logowania do frontendu systemu.

0
user1703059 27 wrzesień 2012, 15:45