Próbuje:

Dla każdego gracza uzyskaj wynik z każdego wydarzenia wymienionego w tabeli events_table i pokaż sumę z ich 3 najlepszych wyników, tak:

Jan id=1 zagrał wszystko i zdobył 16,11,12,4, więc pierwsza trójka = 39

Jaki jest najłatwiejszy sposób uzyskania tych danych?

Stół_graczy

id /  name
------------
1  /  john
2  /  sam
3  /  bill
4  /  joe

Tabela_wydarzeń

id /  date
------------------
1  /  01/03/2012
2  /  04/04/2012
3  /  06/06/2012
4  /  08/08/2012

event_id_1_results_table

player_id  /  score
---------------------
1      /  12
3      /  16
0      /  11
0      /  8

event_id_2_results_table

player_id  /  score
---------------------
1      /  16
2      /  14
3      /  11
0      /  14

event_id_3_results_table

player_id  /  score
---------------------
1      /  8
3      /  12
4      /  13
0      /  18

event_id_4_results_table

player_id  /  score
---------------------
2      /  6
3      /  4
4      /  9
0      /  7
1
mr2ts 17 październik 2012, 13:07

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jeśli potrzebujesz lub chcesz zachować różne tabele, użyj unii:

select sum(score)
from ((select score from event_id_1_results_table where player_id = 1)
    union
    (select score from event_id_2_results_table where player_id = 1)
    union
    (select score from event_id_3_results_table where player_id = 1)
    order by score desc limit 3)
0
Olaf Dietsche 17 październik 2012, 13:41