Mam ten problem, chciałbym utworzyć nowy plik, pod inną nazwą.

Na razie mam otwarty plik CLPRE.txt i zapisuję zmiany w tym samym pliku, chciałbym utworzyć nowy plik z oryginalnego takiego jak ten

pseudo kod:

$unikalny= sha1( uniqid(phc) );

$nowy plik = $unikalny.CLPRE.txt

Właściwy kod jest wznawiany w następujący sposób:

$myFile = $loja."/CL.xml";
$fh = fopen($myFile, 'w') or die("can't open");
$pre= file_get_contents('CLPRE.txt');
$writeThis = "some text";
fwrite($fh, $pre.$writeThis);
fclose($fh);
php
0
skills 29 sierpień 2012, 08:42

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Użyj file_put_contents

Ta funkcja jest identyczna z wywoływaniem kolejno fopen(), fwrite() i fclose() w celu zapisania danych do pliku.

Jeśli nazwa pliku nie istnieje, plik jest tworzony. W przeciwnym razie istniejący plik zostanie nadpisany, chyba że ustawiona jest flaga FILE_APPEND.

2
diEcho 29 sierpień 2012, 08:46

Umm, w zasadzie już to robisz, wystarczy wykonać kolejne połączenie i utworzyć je przez:

$new = fopen($unique.'CLPRE.txt', 'w') or die("can't open");

Następnie dodaj do niego to, co chcesz i zakończ:

fwrite($new , $pre.$writeThis);
fclose($new );

Odniesienie do fopen()http://www.decompile. com/cpp/faq/fopen_write_append.htm

0
Jakub 29 sierpień 2012, 08:45