Mam duży problem w moim generatorze Xml przy użyciu C#. Nie mogłem znaleźć sposobu dodania węzła nadrzędnego zawierającego nazwę elementu.

Informacje pochodzą z bazy danych i są wstawiane do dokumentu Xml w pamięci. Muszę uzyskać te węzły po nazwie, ponieważ będę musiał przekonwertować niektóre z nich.

Kod:

XmlElement xe = xd.CreateElement("xe");

foreach (XmlNode node in xd.DocumentElement.ChildNodes)
{
  XmlNode imported = xd.ImportNode(node, true);
  xe.AppendChild(imported["a"]);
  xe.AppendChild(imported["b"]);
  xe.AppendChild(imported["c"]);
  xe.AppendChild(imported["d"]);
}

Wynik:

<node>
  <a>1</a>
  <b>2</b>
  <c>3</c>
  <d>4</d>
  <a>1</a>
  <b>2</b>
  <c>3</c>
  <d>4</d>
  <a>1</a>
  <b>2</b>
  <c>3</c>
  <d>4</d>
</node>

Czego potrzebuję:

<node>
  <ex>
    <a>1</a>
    <b>2</b>
    <c>3</c>
    <d>4</d>
  </ex>
  <ex>
    <a>1</a>
    <b>2</b>
    <c>3</c>
    <d>4</d>
  </ex>
  <ex>
    <a>1</a>
    <b>2</b>
    <c>3</c>
    <d>4</d>
  </ex>
</node>
1
Devester 28 wrzesień 2012, 16:29

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dołącz dzieci do elementu o nazwie „ex”, a następnie dołącz ten element do root

  foreach (XmlNode node in xd.DocumentElement.ChildNodes)
  {
    XmlNode imported = xd.ImportNode(node, true);
    XmlElement ex = xd.CreateElement("ex");
    ex.AppendChild(imported["a"]);
    ex.AppendChild(imported["b"]);
    ex.AppendChild(imported["c"]);
    ex.AppendChild(imported["d"]);
    xd.AppendChild(ex);
  }
3
Louis Kottmann 28 wrzesień 2012, 16:42

Możesz użyć tego kodu

  XmlElement xe = xd.CreateElement("xe");

  foreach (XmlNode node in xd.DocumentElement.ChildNodes)
  {
    XmlNode imported = xd.ImportNode(node, true);

    XmlElement child = xd.CreateElement("ex");

    child.AppendChild(imported["a"]);
    child.AppendChild(imported["b"]);
    child.AppendChild(imported["c"]);
    child.AppendChild(imported["d"]);

    xe.AppendChild(child); 

  }
1
Aghilas Yakoub 28 wrzesień 2012, 16:44