Korzystanie z aplikacji Shopify wiersza poleceń

include ShopifyAPI
Customer.first(:params => {:query => "email:foo@fizz.com", :fields => "email"})

=> #<ShopifyAPI::Customer:0x00000100b75448 @attributes={"email"=>"poohbear@gmail.com"}, @prefix_options={}, @persisted=true> 

Jestem ciekaw, czy można mieć zapytanie, w którym podajesz e-mail, a wynikiem jest albo pusty zestaw (nie znaleziono) lub rekord klienta? Zawsze otrzymuję dane klienta, bez względu na to, jakie jest moje zapytanie. To sprawia, że ​​trudno jest określić, czy istnieje Klient spoza sklepu.

2
David Lazar 17 październik 2012, 23:17

1 odpowiedź

To stary post, ale dokumenty Shopify są dość niepełne. Musisz użyć punktu końcowego API wyszukiwania ORAZ podać adres e-mail, którego szukasz, np.

/admin/customers/search.json?query=email:"email@domain.com"

Jeśli nie podasz adresu e-mail, możesz otrzymać wiele podobnych adresów e-mail.

Zobacz https://community.shopify.com/c/Shopify-APIs-SDKs/Find-a-Customer-by-Email-via-API-Call/td-p/141661

0
Everett 2 kwiecień 2019, 01:04