Mam ten kod, który pomaga mi tworzyć obraz JPEG, teraz potrzebuję stworzyć obraz, PNG JPG lub cokolwiek to jest!

Dokonałem kilku modyfikacji i oto ostatni wynik:

function tamano_nuevo_foto($im_or, $ancho_nv, $dir_nv) {
  $ext  = pathinfo($im_or, PATHINFO_EXTENSION);
  $datos = getimagesize($im_or);

  $ancho = $datos[0];

  $alto = $datos[1];

  if ($ancho > $ancho_nv) { //Si la imagen no lelga al máximo no la tocamos.
    $prop  = $alto / $ancho;
    $alto_nv = round($ancho_nv * $prop); //Sacamos la nueva altura
  } else {

    $ancho_nv = $ancho;

    $alto_nv = $alto;
  }

  $im_nv = imagecreatetruecolor($ancho_nv, $alto_nv);

  imagecopyresampled($im_nv, $img, 0, 0, 0, 0, $ancho_nv, $alto_nv, $ancho, $alto);
  switch ($ext) {
    case 'jpg':
      $img = imagecreatefromjpeg($im_or);
      break;
    case 'jpeg':
      $img = imagecreatefromjpeg($im_or);
      break;
    case 'png':
      $img = imagecreatefrompng($im_or);
      break;
    case 'gif':
      $img = imagecreatefromgif($im_or);
      break;
    default:
      $img = imagecreatefromjpeg($im_or);
  }
  imagedestroy($im_nv);
}

Podczas gdy oryginalny kod to:

function tamano_nuevo_foto($im_or, $ancho_nv, $dir_nv) {
  $img  = imagecreatefromstring($im_or);
  $datos = getimagesize($im_or);
  $ancho = $datos[0];
  $alto = $datos[1];
  if ($ancho > $ancho_nv) { //Si la imagen no lelga al máximo no la tocamos.
    $prop  = $alto / $ancho; /* Calculo la proporcion entre la or y la nv (lo miltiplicamos por mil para evitar problemas con decimales */
    $alto_nv = round($ancho_nv * $prop); //Sacamos la nueva altura
  } else {
    $ancho_nv = $ancho;
    $alto_nv = $alto;
  }
  $im_nv  = imagecreatetruecolor($ancho_nv, $alto_nv);
  imagecopyresampled($im_nv, $img, 0, 0, 0, 0, $ancho_nv, $alto_nv, $ancho, $alto);
  imagejpeg($im_nv, $dir_nv);
  imagedestroy($im_nv);
}

Funkcja tworzy tak:

$tempFile = $_FILES['Filedata']['tmp_name'];
$targetPath = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . $_REQUEST['folder'] . '/';
$targetPath = str_replace('//','/',$targetPath);
$targetFile = $targetPath . $_FILES['Filedata']['name'];
tamano_nuevo_foto($tempFile, 800, $targetFile);
php
-1
Alb 29 sierpień 2012, 23:22

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Masz na myśli, że chciałeś tak:

function tamano_nuevo_foto($im_or, $width_nv, $dir_nv) {
  list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($im_or);

  $x_ratio = $width_nv / $width; 
  if($width <= $width_nv) { 
    $width_nv = $width; 
    $height_nv = $height; 
  } else { 

    $height_nv = ceil($height * $x_ratio);
  } 

  $im_nv = imagecreatetruecolor($width_nv, $height_nv);
  switch ($type) {
    case '3':
      imagealphablending($im_nv, false);
      imagesavealpha($im_nv, true); 

      $im_or = imagecreatefrompng($im_or);
      imagealphablending($im_or, true);

      header("Content-Type: image/png");
      imagecopyresampled($im_nv, $im_or, 0, 0, 0, 0, $width_nv, $height_nv, $width, $height);
      imagepng($im_nv, $dir_nv);
      break;
    case '1':
      $im_or = imagecreatefromgif($im_or);
      header("Content-Type: image/gif");
      imagecopyresampled($im_nv, $im_or, 0, 0, 0, 0, $width_nv, $height_nv, $width, $height);
      imagegif($im_nv, $dir_nv);
      break;
    default:
      $im_or = imagecreatefromjpeg($im_or);
      header("Content-Type: image/jpeg");
      imagecopyresampled($im_nv, $im_or, 0, 0, 0, 0, $width_nv, $height_nv, $width, $height);
      imagejpeg($im_nv, $dir_nv, 100);
  }


  imagedestroy($im_nv);
}
0
Mihai Iorga 30 sierpień 2012, 01:04

Wygląda na to, że używasz zmiennej $img przed utworzeniem zasobu obrazu:

  imagecopyresampled($im_nv, $img, 0, 0, 0, 0, $ancho_nv, $alto_nv, $ancho, $alto);
  //^^ using $img 
  switch ($ext)
  {//creating img here...
    case 'jpg':
      $img = imagecreatefromjpeg($im_or);
      break;
    case 'jpeg':
      $img = imagecreatefromjpeg($im_or);
      break;
    case 'png':
      $img = imagecreatefrompng($im_or);
      break;
    case 'gif':
      $img = imagecreatefromgif($im_or);
      break;
    default:
      $img = imagecreatefromjpeg($im_or);
  }

Po prostu przesuń imagecopyresampled w dół, zaraz za przełącznikiem. BTW, ten przełącznik można napisać o wiele mniej nieporęcznie:

  switch ($ext)
  {//creating img here...
    case 'png':
      $img = imagecreatefrompng($im_or);
      break;
    case 'gif':
      $img = imagecreatefromgif($im_or);
      break;
    default://no cases for jpg or jpeg means default, which creates from jpeg
      $img = imagecreatefromjpeg($im_or);
  }
  imagecopyresampled($im_nv, $img, 0, 0, 0, 0, $ancho_nv, $alto_nv, $ancho, $alto);

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz zachować te jpeg przypadki, nie musisz pisać tego samego kodu dwa razy, dzięki przejściu:

  switch ($ext)
  {//creating img here...
    case 'jpeg':
      //you can even add some code specifically for the jpeg
      // extention, that will not be executed if the extention is jpg
      //if you omit the break at the end, the next case will be executed, too 
    case 'jpg':
      $img = imagecreatefromjpeg($im_or);
    break;
    case 'png':
      $img = imagecreatefrompng($im_or);
      break;
    case 'gif':
      $img = imagecreatefromgif($im_or);
      break;
    default://no cases for jpg or jpeg means default, which creates from jpeg
      $img = imagecreatefromjpeg($im_or);
  }
  imagecopyresampled($im_nv, $img, 0, 0, 0, 0, $ancho_nv, $alto_nv, $ancho, $alto);
1
Elias Van Ootegem 29 sierpień 2012, 23:35