Używam wtyczki extjs i mam następujący wiersz w moim pliku gsp

<link rel="stylesheet" href="${resource(dir:'ext/resources/css', file: 'xtheme-gray.css')}" />

Kiedy uruchamiam aplikację za pomocą grails run-app, widzę, że ten CSS jest używany. Kiedy pakuję go jako war i wdrażam jako aplikację, widzę błąd 404 z informacją „nie znaleziono css”

Moja wersja Grails to 2.1.1

Oto wygenerowany HTML

<head>
  <title>Sentry Information Report Login</title>
  <link rel="stylesheet" href="/sentry-web-1.0-SNAPSHOT/static/ext/resources/css/ext-all.css" />
  <script type="text/javascript" src="/sentry-web-1.0-SNAPSHOT/static/ext/adapter/ext/ext-base.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/sentry-web-1.0-SNAPSHOT/static/ext/ext-all.js"></script>

    <meta name="layout" content="ext"/>
    <link rel="stylesheet" href="/sentry-web-1.0-SNAPSHOT/static/ext/resources/css/xtheme-gray.css" />


</head>
0
allthenutsandbolts 24 wrzesień 2012, 18:26

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Udało mi się tutaj odtworzyć twój błąd. Co zrobiłem, aby rozwiązać:

Zaktualizowana wtyczka zasobów w BuildConfig.groovy

runtime ":resources:1.2.RC2"

A w metodzie zasobów, zdefiniowanej do przeglądania wtyczki dla zasobu:

<link rel="stylesheet" href="${resource(dir:'ext/resources/css', file: 'xtheme-gray.css', plugin: 'extjs')}" />
1
user800014user800014 25 wrzesień 2012, 23:51

Oto jak to działa

<link rel="stylesheet" href="${resource(dir:'static/ext/resources/css', file: 'xtheme-gray.css') }" />

Przetestuję to również na Tomcat. muszę to pobrać

0
allthenutsandbolts 26 wrzesień 2012, 01:48