Piszę prostą metodę, która powinna odczytywać dane z pliku tekstowego. Nie rozumiem, dlaczego ta metoda odczytuje tylko 2, 4, 6 linijek? Metoda jest poniżej. Co jest nie tak w moim kodzie?

public static List<Employee> ReadFromFile(string path = "1.txt") 
  {
    List<Employee> employees = new List<Employee>();
    Stream stream = null;
    StreamReader sr = null;
    try
    {
      stream = new FileStream(path, FileMode.Open, FileAccess.Read);
      stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
      sr = new StreamReader(stream);
      string line;
      while ((line = sr.ReadLine()) != null)
      {
        Employee employee = new DynamicEmployee();
        string str = sr.ReadLine();
        employee.FirstName = str.Substring(1, 20).Trim();
        employee.LasttName = str.Substring(20, 20).Trim();
        employee.Paynment = Convert.ToDouble(str.Substring(40, 20).Trim());
        Console.WriteLine("{0} {1} {2}", employee.FirstName, employee.LasttName, employee.Paynment);
        employees.Add(employee);
        //Console.WriteLine(str);
      }
    }
    catch//(System.FormatException)
    {
      Console.WriteLine("File format is incorect");
    }
    finally
    {
      sr.Close();
      stream.Close();
    }
    return employees;
  }
0
abilash 25 wrzesień 2012, 03:04

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dzwonisz do line = sr.ReadLine() dwa razy.

Usuń tę linię, string str = sr.ReadLine(); i użyj zmiennej line

5
Luke Hutton 25 wrzesień 2012, 03:05

To powinno wyglądać tak:

public static List<Employee> ReadFromFile(string path = "1.txt") 
{
  List<Employee> employees = new List<Employee>();
  Stream stream = null;
  StreamReader sr = null;
  try
  {
    stream = new FileStream(path, FileMode.Open, FileAccess.Read);
    stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
    sr = new StreamReader(stream);
    string line;
    while ((line = sr.ReadLine()) != null)
    {
      Employee employee = new DynamicEmployee();
      // string str = sr.ReadLine(); // WRONG, reading 2x
      employee.FirstName = line.Substring(1, 20).Trim();
      employee.LasttName = line.Substring(20, 20).Trim();
      employee.Paynment = Convert.ToDouble(line.Substring(40, 20).Trim());
      Console.WriteLine("{0} {1} {2}", employee.FirstName, employee.LasttName, employee.Paynment);
      employees.Add(employee);
      //Console.WriteLine(str);
    }
  }
  catch//(System.FormatException)
  {
    Console.WriteLine("File format is incorect");
  }
  finally
  {
    sr.Close();
    stream.Close();
  }
  return employees;
}
0
Chris 25 wrzesień 2012, 03:16