Czy CommandParameter można przekazać do polecenia w WinRT? W jaki sposób?

0
Jerry Nixon 25 wrzesień 2012, 20:07

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Właściwie mogłem całkowicie źle zrozumieć twoje pytanie. Jeśli mówisz o poleceniach interfejsu użytkownika (poleceniach implementujących interfejs ICommand), możesz przekazać parametry, gdy wywołujesz Wykonaj. Możesz również sprawdzić, czy polecenie i parametry są prawidłowe przed wykonaniem polecenia, wywołując CanExecute.

Jeśli chodzi o przekazywanie parametru jako części powiązania przycisku, ustaw Polecenie jest równa poleceniu, które ma wykonać przycisk, i ustaw CommandParameter odpowiada parametrowi, który chcesz przekazać.

0
Jared Bienz - MSFT 26 wrzesień 2012, 03:03