Jestem nowy w programowaniu i opracowuję nową aplikację bazy danych dla komputerów stacjonarnych w programie Access, próbuję wstawić dane do tabeli. Miałem dwa selektory daty i godziny i odczytałem z niego wartość jako

jobcodedatabean.PaperRecievedate1 = dtpjobcodedate.Value.Date;
jobcodedatabean.Shipmenentdate = dtpshipmentdate.Value.Date;

I przekazałem ziarno danych do funkcji

 public void addaction(JobCodeDataBean jobcodedatabean)
  {
    MessageBox.Show(jobcodedatabean.Shipmenentdate.ToString());

    try
    {

      OleDbConnection oleDbConnection1 = new System.Data.OleDb.OleDbConnection(connString);
      oleDbConnection1.Open();
      OleDbCommand oleDbCommand1 = new System.Data.OleDb.OleDbCommand("INSERT INTO jobcodemastertable (jobcode ,customercode,totaltrip,shipmentdate,fromPlace, destination,description ,packagetype ,noofpackage ,contactperson ,jobecodedate ) Values ('" + jobcodedatabean.Jobcode + "', '" + jobcodedatabean.Customercode + "' ," + jobcodedatabean.Totaltrip + "," + jobcodedatabean.Shipmenentdate + " ,'" + jobcodedatabean.Fromplace + "','" + jobcodedatabean.Destination + "','" + jobcodedatabean.Description + "','" + jobcodedatabean.Typeofpackage + "','" + jobcodedatabean.Noofpackages + "','" + jobcodedatabean.Contactperson + "'," + jobcodedatabean.PaperRecievedate1 + ") ", oleDbConnection1);
      oleDbCommand1.CommandType = CommandType.Text;
      oleDbCommand1.ExecuteNonQuery();

      oleDbConnection1.Close();

    }
    catch (Exception)
    {
      MessageBox.Show(e);

    }

Ale otrzymuję wyjątek w zapytaniu

Syntax error (missing operator) in query expression '2/16/2012 12:00:00 AM'. 

W dostępie pola daty są w formacie krótkiej daty

Proszę, niech ktoś pomoże rozwiązać mój błąd

c#
1
Sreenath Ganga 17 luty 2012, 02:05

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nieprawidłowe cytaty. Aby uniknąć tego rodzaju błędów, użyj uporządkowanych parametrów:

var myCommand = new OleDbCommand(
  "INSERT INTO MyTable(someDateField, someTextField, someNumberField) VALUES (?, ?, ?)"
);

myCommand.Parameters.Add(DateTime.Now);
myCommand.Parameters.Add("Some text");
myCommand.Parameters.Add(123);

Używanie parametrów pomaga również chronić przed atakami wstrzykiwania SQL. W twoim przykładzie, jeśli jeden z ciągów zawiera apostrof, zakończy się niepowodzeniem, chyba że poprawnie przekonwertujesz go na dwa apostrofy. Z parametrami są one automatycznie escapowane poprawnie.

3
Rob Bell 17 luty 2012, 02:44

Zapomniałeś podać daty w cudzysłowie:

... ",'" + jobcodedatabean.Shipmenentdate + "' ,'" ...
... "','" + jobcodedatabean.PaperRecievedate1 + "') " ...

Zwróć uwagę na pojedyncze cudzysłowy wokół obu dat.

2
Andrei 17 luty 2012, 02:12