Próbuję zarejestrować pewne informacje we wtyczce CRM 2011. Nie jestem pewien jak skonfigurować log4net. Gdzie powinienem umieścić plik konfiguracyjny log4net i jak odwoływać się do wtyczki? Dziękuję!

4
user1201405 1 marzec 2012, 18:47

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zakładając, że rejestrujesz swoje wtyczki w bazie danych, masz kilka możliwości:

 1. Skonfiguruj log4net programowo. Można to zrobić za pośrednictwem interfejsu API log4net i może być sterowane przez jednostkę konfiguracji w CRM.
 2. Osadź plik konfiguracyjny log4net w zespole wtyczek i skonfiguruj log4net ze strumienia (pokazanego poniżej w klasie bazowej wtyczki, z której mogą dziedziczyć inne wtyczki, które chcą logować)

  namespace TestPlugins
  {
    public abstract class BaseLoggingPlugin
    {
      protected static readonly ILog _log = LogManager.GetLogger(typeof(BaseLoggingPlugin));
  
      static BaseLoggingPlugin()
      {
        using(var config = Assembly.GetExecutingAssembly().GetManifestResourceStream("TestPlugins.log4net.config"))
        {
          XmlConfigurator.Configure(config);
        }
      }
    }
  }
  
8
Matt Dearing 2 marzec 2012, 20:03

Chcę dodać ostrzeżenie do tego, co kończy się poprawną odpowiedzią: jeśli rejestrujesz swój zestaw wtyczek jako zestaw piaskownicy (tryb piaskownicy jest wymagany dla CRM-online), nie będziesz mieć dostępu do systemu plików. W takim przypadku jedyną opcją jest Śledzenie. Powodzenia!

0
BenPatterson1 2 marzec 2012, 21:59