Mam aplikację, która działa (nasłuchuje przychodzących danych TCP) z wiersza polecenia. Jak mogę otworzyć wiersz poleceń podczas uruchamiania systemu Windows i przejść do następujących elementów:

C:/wamp/php/php test.php

Gdzie "test.php" to plik, który

cmd
-1
James Obuhuma 15 luty 2012, 16:51

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Mam rozwiązanie na własne pytanie: stworzyłem plik wsadowy z poleceniami, które przekierowują do pliku (c:\wamp\php\php test.php). Następnie przypiąłem plik do folderu startowego. To działa dobrze.

0
James Obuhuma 20 marzec 2012, 16:47

Dodaj go do folderu startowego (menu Start).

0
roel 15 luty 2012, 16:55