Muszę zmienić ustawienie w php.ini, aby dać naszemu skryptowi więcej czasu na pracę z przesyłaniem.

Czy to byłby max_execution_time? Lub max_input_time?

php
1
dallen 14 luty 2012, 21:21

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Powinieneś szukać max_execution_time. Nie musisz tego zmieniać w php.ini, jeśli nie chcesz. Używam tej linii w kilku skryptach:

ini_set("max_execution_time", "3000");
1
citizenen 14 luty 2012, 21:48

Ponadto, jeśli nadal masz problemy, upewnij się, że ustawienia upload_max_filesize i post_max_size są ustawione na wystarczających poziomach.

3
Toby Behan 15 luty 2012, 00:43