Mam:

SELECT q25, COUNT( q25 ) AS count, AVG (q1) AS q1
FROM tresults WHERE id = 'Yes' AND date = 'MARCH2010' AND q25 = '1' 
GROUP BY q25

W tej chwili zapytanie zwraca MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows)., co jest poprawne - czy jest możliwe, aby zamiast tego zwróciło NULL?

LUB

Czy istnieje sposób radzenia sobie z tym po zdarzeniu w PHP, taki jak:

$resultprev = mysql_query($queryprev);
if($resultprev == ''){
// do something
}
1
Homer_J 24 luty 2012, 13:53

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Użyj mysql_num_rows :

$resultprev = mysql_query($queryprev);
$num_rows = mysql_num_rows($resultprev);
if($num_rows == 0){
   // 0 results !
}

Lub możesz połączyć pusty wiersz:

SELECT q25, COUNT( q25 ) AS count, AVG (q1) AS q1
FROM tresults WHERE id = 'Yes' AND date = 'MARCH2010' AND q25 = '1' 
GROUP BY q25

UNION

SELECT null, null as count, null as q1
3
Manse 24 luty 2012, 14:03