Czy można zamienić akapit tekstu (pobranego z pola tekstowego) w jedną ciągłą linię?

Mogę mieć następujące informacje:

34 MyRoad  
da7 888  
london  
the moon  

I chcę, żeby to przeczytało :

34 MyRoad da7 888 london the moon

Z góry dziękuję

EDYCJA: dodawane spacje powodujące łamanie wierszy i przykładowe dane sformatowane jako kod

3
JonE 8 marzec 2012, 14:09

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz zrobić coś takiego:

Dim FullAddress as String = TextBox1.Text.Replace(vbCrLf," ")
5
Derek Tomes 8 marzec 2012, 14:12

Możesz Split-Join oryginalny ciąg:

Dim lines = multiLineText.Split({Environment.NewLine}, StringSplitOptions.None)
Dim oneLineText = String.Join(" ", lines)

Edytuj: oczywiście prosty String.Replace(jak zasugerował Derek) również wykona swoją pracę.

oneLineText = multiLineText.Replace(Environment.NewLine, " ")
2
Tim Schmelter 8 marzec 2012, 14:33