Zwracam kontroler

return base.File(filepath, "application/pdf", "filename");

Tworzy to okno dialogowe do otwierania/zapisywania. Czy można wykryć, czy użytkownik wybiera zapisywanie czy otwieranie?

Ewentualnie, jeśli zwrócę to:

return base.File(filepath, "filename");

Zmusza użytkownika do pobrania z lewego przycisku myszy. Jeśli klikną prawym przyciskiem myszy->Zapisz plik jako, mają możliwość zapisania. Czy można tu wykryć różnicę między otwieraniem a zapisywaniem?

0
getit 27 luty 2012, 08:25

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nie. Serwer nie otrzymuje żadnych informacji od klienta po żądaniu pobrania pliku. Możesz to potwierdzić za pomocą narzędzia do zegarka HTTP, takiego jak Skrzypek.

0
Alexei Levenkov 27 luty 2012, 10:34

Możesz wypróbować tę metodę. Dzięki temu dowiesz się, czy Twój plik jest otwarty przez inny proces, czy nie

protected virtual bool IsFileLocked(FileInfo file)
{
  FileStream stream = null;

  try
  {
    stream = file.Open(FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite, FileShare.None);
  }
  catch (IOException)
  {
    // file is used by another process
    return true;
  }
  finally
  {
    if (stream != null)
      stream.Close();
  }

  //file is not locked
  return false;
}
-1
Pritam Karmakar 27 luty 2012, 10:19