Poniższy kod ilustruje przypadek, w którym sprawdzony wyjątek ExecutionException jest zgłaszany przez operację, a Clojure otacza go za pomocą RuntimeException.

Dlaczego Clojure to robi? Czy to normalne? Wydaje się, że Clojure robi coś innego niż Java w tym przypadku. Jaki jest idiomatyczny sposób obsługi faktycznego wyjątku, w tym przypadku Exception, który spowodował awarię?

user=> (def f (future (Thread/sleep 10000) (throw (Exception. "hello world"))))
#'user/f

user=> (.get f)
Exception hello world user/fn--318 (NO_SOURCE_FILE:81)

user=> (.printStackTrace *e)
java.lang.RuntimeException: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.Exception: hello world
  at clojure.lang.Util.runtimeException(Util.java:165)
  at clojure.lang.Reflector.invokeMatchingMethod(Reflector.java:97)
  at clojure.lang.Reflector.invokeNoArgInstanceMember(Reflector.java:316)
  at user$eval320.invoke(NO_SOURCE_FILE:82)
  at clojure.lang.Compiler.eval(Compiler.java:6465)
  at clojure.lang.Compiler.eval(Compiler.java:6431)
  at clojure.core$eval.invoke(core.clj:2795)
  at clojure.main$repl$read_eval_print__5967.invoke(main.clj:244)
  at clojure.main$repl$fn__5972.invoke(main.clj:265)
  at clojure.main$repl.doInvoke(main.clj:265)
  at clojure.lang.RestFn.invoke(RestFn.java:421)
  at clojure.main$repl_opt.invoke(main.clj:331)
  at clojure.main$main.doInvoke(main.clj:427)
  at clojure.lang.RestFn.invoke(RestFn.java:397)
  at clojure.lang.Var.invoke(Var.java:397)
  at clojure.lang.AFn.applyToHelper(AFn.java:159)
  at clojure.lang.Var.applyTo(Var.java:518)
  at clojure.main.main(main.java:37)
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.Exception: hello world
  at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerGet(FutureTask.java:222)
  at java.util.concurrent.FutureTask.get(FutureTask.java:83)
  at clojure.core$future_call$reify__5684.get(core.clj:6064)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
  at clojure.lang.Reflector.invokeMatchingMethod(Reflector.java:92)
  ... 16 more
Caused by: java.lang.Exception: hello world
  at user$fn__318.invoke(NO_SOURCE_FILE:81)
nil
  at clojure.core$binding_conveyor_fn$fn__3713.invoke(core.clj:1817)
  at clojure.lang.AFn.call(AFn.java:18)
  at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:303)
  at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:886)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:908)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:680)
4
Eric Schoonover 17 luty 2012, 13:07

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zgodnie z tym linkiem wydaje się, że clojure nie rzuca sprawdzonych wyjątków, więc zakładam, że clojure łapie to, co może zostać rzucone i zawija: http://dev.clojure.org/display/doc/1.3

Jeśli chodzi o obsługę tego idiomatycznie(?) w Javie, to nadal obowiązują stare zasady. Sprawdziłbym, czy wyjątek opakowany w ExecutionException był jednym ze sprawdzonych wyjątków, o których się spodziewałem, i poradziłby sobie z nimi tak, jak zrobiłbym to w innych okolicznościach (czytaj: emuluj wymuszony przez kompilator try catch). Gdyby tak nie było, albo owinąłbym go w wyjątek środowiska uruchomieniowego i wyrzuciłbym go ponownie, albo zalogowałbym i połknąłbym go w zależności od sytuacji.

2
Johannes 17 luty 2012, 13:48

Zwróć uwagę, że rzeczywiście wyrzucany jest wyjątek ExcecutionException — po prostu wyjątek jest przechwytywany i obsługiwany przez Clojure.

Clojure zapakuje pewne wyjątki w RuntimeException, gdy je obsłuży — uważam, że ma to na celu uniknięcie konieczności obsługi zaznaczonych wyjątków w kodzie źródłowym Clojure.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do podstawowego wyjątku, (.getCause e) powinno działać.

7
mikera 17 luty 2012, 13:59