Z góry dziękuję... patrz kod poniżej.. mam 2 modele, kategorię i produkt

Moja klasa modelu produktu Admin_Model_Product rozszerza Zend_Db_Table_Abstract {

protected $_name = 'products';
protected $_referenceMap = array(
  'category' => array(
    'columns' => array('category_id'),
    'refTableClass' => 'Admin_Model_Category',
    'refColumns' => array('id'),
    'onDelete' => self::CASCADE,
    'onUpdate' => self::RESTRICT
  )
);

}

Mój model kategorii to:

class Admin_Model_Category extends Zend_Db_Table_Abstract {

protected $_name = 'categories';
protected $_dependentTables = array('Admin_Model_Product');

} w moim kontrolerze produktów mam

class Admin_ProductsController extends Zend_Controller_Action {

public function init() {

}

public function indexAction() {
  echo '<pre>';
  $model = new Admin_Model_Product();

}

}

To, co muszę zrobić, to pobrać wszystkie produkty za pomocą metody fetchAll() i pobrać wiersz nadrzędny każdego produktu i wyświetlić go w moim widoku... Mogę pobrać wszystkie produkty, ale nie wiem, jak znaleźć każdą kategorię nadrzędną produktów i powiązać je, czy jest jakiś przykładowy kod źródłowy? czy jakaś sugestia? potrzebuję tablicy zawierającej wszystkie produkty i nazwę kategorii nadrzędnej ..proszę o szybką.dzięki

0
jugnu 21 luty 2012, 01:23

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj następujących rzeczy:

Pobierz kategorie i ich produkty:

$model_category = new Admin_Model_Category();
$categorySet = $model_category->fetchAll(); 
$categories = $categorySet->toArray();

$i = 0;
$results = array();
foreach($categories as $category)
  $categoryRow = $model_category->fetchRow('id =', $category->category_id)
  $products = $categoryRow->findDependentRowset('Admin_Model_Product');
  $results[$i]['parent'] = $category;
  $results[$i]['products'] = $products;
  $i++;
}

Następnie przekaż go do widoku:

$view->results = results;
-1
Mouna Cheikhna 21 luty 2012, 02:01

Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego byłoby wykonanie iteracji po wynikach produktów i utworzenie tablicy zawierającej wszystkie category_ids, a następnie wykonanie zapytania do modelu kategorii za pomocą where('category_id IN (?)', $array_of_categories_ids), a następnie utworzenie tablicy z zestawu wierszy kategorii za pomocą id_category => row_pairs. Następnie możesz to zrobić w zaledwie dwóch zapytaniach :)

$categories_ids = array();
foreach ($products as $product)
{
   $categories_ids[ $product->category_id ] = $product->category_id; // set key to category id to avoid duplicated category' ids
}
$categories = $categoryModel->fetchAll($categoryModel->select()->where('id_category in (?)', $categories_ids)); // here u have to add check on array 'coz if empty it will thoro Query exception
// now just iterate over categories
$categories = array();
foreach ($categories as $category)
{
   $categories[ $category->id_category ] = $category;
}
// now when iterating over products u can just do $categories[ $product->category_id ] to get proper category for profuct

W każdym razie przepraszam za ewentualne literówki, napisałem to w locie ;)

0
Bartosz Grzybowski 21 luty 2012, 01:48