Czy ktoś próbował stylizować JButton, aby wyglądał jak przyciski paska narzędzi NetBeans? To byłoby pokazywanie tylko obrazu, a kiedy najedziesz na niego, pojawi się 1px zaokrąglone szare obramowanie i inne tło na górze i na dole przycisku... Nie wydaje się, aby można było nadać styl JButtonowi w ten sposób .... jakieś sugestie? Dziękuję!

tu wpisz opis obrazu
Po lewej: normalny
Środek: najedź
Po prawej: skup się

Tak naprawdę nie potrzebuję nawet tego półpołowicznego tła, po prostu nie mogę nawet namalować ramek po najechaniu kursorem ...

0
Daniel Gruszczyk 16 luty 2012, 03:43

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

A co z tą implementacją? Odnoszę się do innego pytania i dodałem mały zielony trójkąt o nazwie netbeans.png gdzie znalazłem z google. Jest jednak mały punkt DO ZROBIENIA ;-), gdzie pomalować ramkę innym tłem, gdy przycisk uzyska fokus. Mam nadzieję, że podoba Ci się ta odpowiedź.

import java.awt.Color;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.RenderingHints;
import java.awt.Shape;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.geom.Area;
import java.awt.geom.RoundRectangle2D;
import java.net.URL;

import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;

public class StylistButton extends JButton implements MouseListener
{
  boolean mouseIn = false;

  public StylistButton(String s)
  {
    addMouseListener(this);
    setBorderPainted(false);
    setContentAreaFilled(false);    
  }

  protected static ImageIcon createImageIcon(String path)
  {
    URL imgURL = TextSamplerDemo.class.getResource(path);
    if (imgURL != null)
    {
      return new ImageIcon(imgURL);
    }
    else
    {
      System.err.println("Couldn't find file: " + path);
      return null;
    }
  }  


  protected void paintComponent(Graphics g)
  {
    // set button big enough so we can see the rounding curve.
    setSize(60, 40);
    ImageIcon netbeans = createImageIcon("netbeans.png");

    if (netbeans != null)
    {
      setIcon(netbeans);
    }

    setIcon(netbeans);
    Color[] gradients;
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    super.paintComponent(g2);

    if(getModel().isRollover())
    {
      g2.setRenderingHints(new RenderingHints(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON));
      Shape firstClip = g.getClip();
      RoundRectangle2D rect = new RoundRectangle2D.Double();
      double arc = Math.ceil(getSize().getHeight() / 3);
      rect.setRoundRect(0, 0, Math.ceil(getSize().getWidth()), Math.ceil(getSize().getHeight()), arc, arc);
      Area secondClip = new Area(getBounds());
      secondClip.subtract(new Area(rect));
      Area finalClip = new Area(firstClip);
      finalClip.subtract(secondClip);
      g2.setClip(finalClip);
      super.paintComponent(g2);      

      gradients = new Color[] { new Color(184, 207, 229), new Color(122, 138, 153), new Color(184, 207, 229) };

      for(int i = 0; i < gradients.length; i++)
      {
        arc -= 2;
        g2.setColor(gradients[i]);     
        g2.drawRoundRect(i+1, i+1, (int)Math.ceil(getSize().getWidth()-2)-(i*2), (int)Math.ceil(getSize().getHeight()-2)-(i*2), (int)arc, (int)arc);
      }
    }
    else if (getModel().isSelected())
    {
      // TODO, leave a permanent focus mark here.
    }
  }

  public static void main(String[] args)
  {
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.getContentPane().setLayout(new FlowLayout());

    StylistButton sButton = new StylistButton("stylistButton");

    frame.getContentPane().add(sButton);

    frame.setSize(250, 250);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setVisible(true);
  }


  @Override
  public void mouseClicked(MouseEvent e)
  {

  }

  @Override
  public void mousePressed(MouseEvent e)
  {

  }

  @Override
  public void mouseReleased(MouseEvent e)
  {

  }

  @Override
  public void mouseEntered(MouseEvent e)
  {

  }

  @Override
  public void mouseExited(MouseEvent e)
  {

  }

}
1
Community 23 maj 2017, 15:07
JButton.setRolloverEnabled(true);

Powinieneś robić, co chcesz.

Jeśli chcesz mieć inną ikonę dla „najazdu”, możesz to przypisać za pomocą metod setRolloverIcon() i setRolloverSelectedIcon().

2
a_horse_with_no_name 16 luty 2012, 14:16