Oto przykład definiowania i używania funkcji anonimowej w Matlab

data = 1:10;      %# A vector of data
f = @(x) x.^2;     %# An anonymous function
squaredData = f(data); %# Invoke the anonymous function

Funkcja anonimowa ma nazwę f. Dlaczego więc nazywa się to anonimowym?

4
user1224441 22 luty 2012, 01:48

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Funkcja anonimowa to wyrażenie @(x) x.^2. To wyrażenie jest funkcją, która nie ma nazwy i dlatego jest anonimowa. Jednak wartość f ostatecznie zawiera wyrażenie. Ale sama funkcja jest użyteczna bez nazwy

7
JaredPar 22 luty 2012, 01:50

Nie, funkcja anonimowa nie ma nazwy.

Jest do niego uchwyt przechowywany w zmiennej o nazwie f. Uchwyt nie jest funkcją, chociaż można go użyć do wywołania funkcji.

1
Ben Voigt 6 marzec 2014, 09:41