Mam plik jar Runnable, czy mimo to można go osadzić w html, aby ludzie nie musieli pobierać mojej gry, aby grać?

3
Kevin King 5 marzec 2012, 09:37

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Aplet jest tym, czego chcesz... umieść następujące elementy w swoim html...

<APPLET ARCHIVE="yourfile.jar" CODE="yourApplet.class" WIDTH=400 HEIGHT=200>
 </APPLET>

Oczywiście w tym celu plik jar musi zawierać yourApplet.class

7
Shashank Kadne 5 marzec 2012, 09:45

To, czego szukasz, to Java Web Start. Może (instalować i) uruchamiać aplikacje klienckie bogate w Java. (np. Swing, SWT, AWT) z linku na stronie internetowej.

Zwróć uwagę, że zarówno uruchomienie sieci, jak i konwersja aplikacji. do apletu wspomnianego przez inne osoby, skutecznie pobrałby Jar na komputer użytkownika, po prostu jest dla nich „niewidoczny” (chyba że ma ponad 60 megabajtów - w takim przypadku czas zostanie zauważony).

Na marginesie, mówiąc jako osoba z dużym doświadczeniem zarówno w zakresie apletów, jak i JWS, zdecydowanie zalecam unikanie apletów dla tego. Użyj JWS. Jest to prostsze i nie jest wymagana konwersja klasy 'main'. Tak czy inaczej, Jar będzie musiał być podpisany cyfrowo.

1
Community 23 maj 2017, 15:26