Używam następującego kodu, aby otworzyć adres URL w przeglądarce:

Intent intent = new Intent("android.intent.action.VIEW", Uri.parse(url));
startActivity(intent);

Ale jeśli strona pod adresem URL była już otwarta w przeglądarce, uruchomienie powyższego kodu nie spowoduje odświeżenia strony. Jak wymusić odświeżanie strony?

2
Attila Nyers 9 kwiecień 2012, 01:18

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Według mojej wiedzy nie można zmusić jej do odświeżenia ze strony Androida (chyba że pokazujesz to we własnym WebView) Musisz ustawić samą stronę na automatyczne odświeżanie, co prawdopodobnie zapewniłoby, że wszystko, co jest wyświetlane, prawdopodobnie będzie aktualny.

1
FoamyGuy 9 kwiecień 2012, 01:28

Poszukuję również odpowiedzi... wydaje mi się, że to działa:

Uri url = Uri.parse(website+"?time="+(new Date().getTime()));
Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
i.setData(url);
activity.startActivity(i);

Ponieważ nowy parametr get wymusza przeładowanie.

7
yuttadhammo 11 styczeń 2013, 07:05