Ok, nie wiem, czy robię to dobrze, więc próbuję przekonwertować następny ciąg na znacznik czasu: 23/02/2012

list($d,$m,$y)=explode("/",$_POST[$form_name]);
$date=time(date($d,$m,$y));

I to nie działa, teraz kiedy chcę to wyświetlić, co mam zrobićdate("d/m/Y",$timestampDB); ?

1
Uffo 23 luty 2012, 21:21

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Użyj mktime( 0, 0, 0, $m, $d, $y ), aby uzyskać znacznik czasu i date('d/m/y', $timestamp), aby wydrukować datę. Jeśli całkowicie kontrolujesz format ciągu daty, użyj strtotime

2
scibuff 23 luty 2012, 21:28

Zacząłbym od przeczytania tego i to powinno dać ci większość drogi tam. Sugerowałbym, jeśli są to obecne znaczniki czasu, aby użyć wbudowanej funkcji mysql „Aktualny znacznik czasu podczas aktualizacji”, zamiast próbować robić to ręcznie w php. Jeśli musisz to zrobić ręcznie, dodaj również część godziny minut i sekund, aby mysql mógł je lepiej porównać natywnie

0
hackartist 23 luty 2012, 21:30